Máte správne nastavenú životnú poistku? Možno je čas na zmenu

Keď sa povie invalidita, mnohým hneď napadne úraz či nehoda. Úrazy však spôsobujú len necelé 3 percentá invalidít. Zvyšok majú na svedomí choroby. Na toto by ste mali pamätať, keď si uzatvárate životné poistenie.

Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík. Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá. Každoročne je Sociálnou poisťovňou uznaných viac ako 20-tisíc invalidít a podľa posledných údajov počet poberateľov invalidných dôchodkov dosahuje takmer 235-tisíc. No len tretina z nich – necelých 80-tisíc – vykonáva popri dôchodku i nejakú pracovnú činnosť. Zvyšok je odkázaný na podporu štátu. Priemerná výška invalidného dôchodku je pritom iba 264 eur. Pomôcť zvládnuť takýto pokles príjmu môže dobre nastavená životná poistka.

Plnenie poisťovní v prípade invalidity. / pixabay.comPlnenie poisťovní v prípade invalidity. / pixabay.com

Hoci pripoistenie invalidity patrí k tým kľúčovým, ľudia ho často nemajú nastavené správne. „Mnohí si myslia, že invalidita vzniká najmä v dôsledku úrazov, a podľa toho si nastavujú poistenie. Úrazy však stoja za menej ako troma zo sto prípadov invalidity, zvyšok majú na svedomí choroby,“ vysvetľuje Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Životnej poisťovne. Medzi najčastejšie príčiny invalidity patria ochorenia svalov a obehovej sústavy, kostrového a spojivového tkaniva, duševné poruchy a poruchy správania, onkologické choroby.

Príčiny vzniku invalidity za rok 2015

Počet %
Choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 5 516 24,7
Nádory (novotvary) 3 693 16,5
Duševné poruchy a poruchy správania 3 398 15,2
Choroby obehovej sústavy 2 272 10,2
Choroby žiliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok 1 713 7,7
Choroby nervového systému 1 607 7,2
Choroby dýchacej sústavy 776 3,5
Poranenia, otravy a iné následky 588 2,6
Choroby tráviacej sústavy 585 2,6
Choroby oka a jeho adnexov 508 2,3
Choroby ucha a hlávkového výbežku 241 1,1
Choroby kože a podkožného tkaniva 221 1,0
Choroby močovej a pohlavnej sústavy 213 1,0
Infekčné choroby a parazitárne choroby 58 0,3

Chroby krvi a krvotvorných orgánov a
daktoré poruchy imunitných mechanizmov

57 0,3
Ostané 904 4,0
Celkom 22 350 100

ZDROJ: Sociálna poisťovňa

Čiastočnú invaliditu kryjú len niektoré poisťovne

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity – čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 – 70 % vrátane a plnú invaliditu s vyše 70 % poklesom. Obdobné škálovanie používajú i životné poisťovne. Väčšina z nich však kryje len prípady plnej invalidity. V porovnaní s čiastočnou invaliditu je jej výskyt výrazne nižší, len tretinový. V uplynulom roku z celkového počtu 22 300 nových priznaných invalidít predstavovali tie čiastočné až 74 % a plné iba 26 %. Pri výbere životnej poisťovne je preto lepšie uprednostniť tú, ktorá kryje komplexnú invaliditu z dôvodu choroby aj úrazu.

Od akého stupňa invalidity
plnia životné poisťovne

%
NN Životná poisťovňa 41
Aegon 41
Allianz 70
AXA 70
ČSOB 70
Generali 70

Najviac invalidov je na východnom Slovensku

Najviac poberateľov invalidných dôchodkov nájdeme v Prešovskom kraji, kde ich je vyše 37-tisíc a v Košickom 33-tisíc. Najmenej poberateľov je v Bratislavskom kraji – len 18-tisíc.

Invalidita hrozí rovnako mužom i ženám. Podľa záznamov Sociálnej poisťovne poberá invalidný dôchodok približne 118-tisíc mužov a 116-tisíc žien.