Miera nezamestnanosti konečne klesla pod 10%

Počet zamestnaných ľudí pomaly ale iste stúpa. Plní sa plán Európskej centrálnej banky, v ktorom chce naštartovať ekonomiku vyššou zamestnanosťou, tým pádom vyššou solventnosťou občanov a peniazmi v obehu...


 

V marci 2016 miera nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,89 %. Prvýkrát od februára 2009 klesla pod 10,00 %. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol 268 559 osôb.

Pokles na celom Slovensku

Vo všetkých krajoch Slovenska bol dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj so skoro 15%. Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer 9,89 % zaznamenal ešte Banskobystrický kraj a Košický kraj.

Pokiaľ ide o okresy najmenšia zamestnanosť bola v okrese Rimavská Sobota. Najvyššiu naopak dosiahol západ, v okrese Bratislava V.

Práca ubúda smerom na východ

Ku koncu marca 2016 úrady práce evidovali 35 514 voľných pracovných miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 5 970 miest, najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji.

Voľné pozície z hľadiska odvetvia

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 10 032 miest (v Trnavskom kraji 1 861 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 6 440 miest (v Trenčianskom kraji 1 028 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 6 141 miest (v Bratislavskom kraji 1 294 miest)