Minimálny dôchodok všetci nedostanú. Štát ho dá iba sporiteľom v I. pilieri

Slováci, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri, dostali od štátu informáciu, aby z neho vystúpili. Už menej známy je fakt, že minimálny dôchodok budú mať garantovaný, aj to s podmienkami, iba sporitelia z prvého piliera. Čo by teda mali vedieť tí ostatní...

 Už takmer rok platí, že ľudia, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, môžu po odchode do dôchodku poberať minimálny dôchodok. Musia však spĺňať aj ďalšie podmienky. Takýto nárok penzista splní, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu dôchodkov bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku, vysvetľuje šéf komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Informuje o tom portál pravda.sk.

Žiadosť podávať nemusíte

 Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny plošne, preto nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť. O zvýšení dôchodku na minimálny bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku. Ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného starobného dôchodku, o priznaní bude rozhodovať až po dovŕšení dôchodkového veku.

Nárast z minima

 Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 percent z aktuálne platnej sumy životného minima, teda momentálne zo sumy 198,09 eura, ale nie je jednotná. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. A ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie o tri percentá. Najnižšia suma za 30 kvalifikovaných rokov je 269,50 eura, za 40 rokov 311,10, za 45 rokov 340,80 a za 50 rokov 370,50 eura.

Dávka v núdzi

V plnej sume však nárok na penzijné minimum vznikne len sporiteľom v prvom pilieri.

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. „Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze,“ podotkol Višváder.

Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.