Mladí ľudia nevedia odhadnúť primeranú mzdu

Prieskum portálu Platy.sk o rozdieloch v očakávaniach platobných podmienok z rôznych perspektív...

Absolventi majú častokrát aj vysoké finančné požiadavky vzhľadom na ich pracovné skúsenosti a prax. Ľudia bez praxe tesne po škole si niekedy predstavujú svoj budúci plat vyšší, ako je skutočný plat pri vstupe na trh práce.

Juniori vs. seniori

Keď porovnáme očakávané platy mladých ľudí s ich skutočným nástupným platom, môžeme vidieť, že mladšia veková kategória do 24 rokov očakáva v priemere o 42 eur vyšší plat, ako je reálny plat, ktorý od zamestnávateľa dostane. Ich skutočný nástupný plat je vo výške 717 eur. Keď sa však pozrieme na rozdiely v očakávaniach a realite pri o niečo staršej vekovej skupine ľudí, ktorá v skutočnosti zarobí v priemere 858 eur, môžeme vidieť, že ich predpoklady o nástupnom plate boli takmer rovnaké.

Vysokoškoláci vs. absolventi s maturitou

Očakávané platy sa líšia aj pri mladých ľuďoch so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Zaujímavosťou je, že k výraznejšiemu rozdielu v očakávaných platoch dochádza hlavne pri mladšej vekovej skupine do 24 rokov. Zatiaľ čo ľudia so strednou školou s maturitou očakávajú zárobok vo výške 698 eur, absolventi s vysokoškolským titulom II. stupňa očakávajú, že zarobia o 141 eur viac.

Bratislava vs. zvyšok Slovenska

K výraznému rozdielu pri očakávaných platoch dochádza pri vekovej skupine od 25 rokov v Bratislavskom kraji, kde rozdiel oproti celoslovenskému priemeru tvorí až 215 eur. Kým mladší ľudia do 24 rokov v Košickom kraji očakávajú nadpriemerné platy, o niečo staršia veková skupina sa pozerá na očakávaný plat o niečo skeptickejšie a očakáva, že jej zárobok pri vstupe na trh práce bude ešte o 31 eur nižší, ako celoslovenský priemer.