Mladí s vyšším príjmom: So žiadosťou o zvýhodnenú hypotéku sa poponáľhajte

Mladí, ktorí vlani zarábali v priemere od zhruba 1 170 až po 1 287 eur mesačne a ktorí uvažujú nad hypotékou, by mali zbystriť pozornosť. Aktuálna hranica príjmu na získanie štátom dotovanej hypotéky pre mladých totiž platí len do konca júna.

Mladí, ktorí zarábajú do 1287 eur mesačne by sa s hypotékou pre mladých mali poponáhľať. Táto výška priaznivá výška príjmu totiž platí už len do konca tohto mesiaca a následne poklesne približne o 120 eur. Včasným podaním žiadosti si však môžete nárok na získanie úrokového zvýhodnenia zabezpečiť na niekoľko ďalších mesiacov.

Podmienkou získania štátom dotovanej hypotéky pre mladých je vek do 35 rokov a priemerná hrubá mzda za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 1,3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve (resp. 2,6-násobku v prípade dvojíc). Hranica príjmu sa pritom mení štyrikrát ročne a najvyššiu úroveň dosahuje počas druhého štvrťroka. Vtedy vychádza z priemernej mzdy za posledné tri mesiace predchádzajúceho roka, keď priemernú mzdu zvyšujú trináste platy a koncoročné odmeny. „Očakávame, že priemerná mzda v národnom hospodárstve za prvý kvartál 2017 dosiahne zhruba 900 eur, vďaka čomu od 1. júla klesne príjmová hranica na získanie dotovanej hypotéky pre mladých zo súčasných 1 287 eur na približne 1 170 eur,“ uvádza Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne. Presná hranica bude známa 7. júna po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve Štatistickým úradom SR.

Mladí s vyšším príjmom by sa mali s hypotékou pre mladých poponáhľať.Mladí s vyšším príjmom by sa mali s hypotékou pre mladých poponáhľať.

Zvýhodnenie si môžete zabezpečiť aj vopred

Ak sa vás pokles dotýka, ale kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti plánujete až o niekoľko mesiacov, ešte stále nemusí byť všetko stratené. „Z pohľadu priznania nároku na štátny príspevok je totiž rozhodujúci dátum podania žiadosti, nie dátum podpisu zmlúv či čerpania úveru. Pri podaní žiadosti do konca tohto júna tak majú naši klienti ešte niekoľko mesiacov k dobru,“ vysvetľuje Lenka Hritzová, vedúca oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne. Záujemca si takto dokáže vopred zabezpečiť zvýhodnené podmienky, ktoré by v prípade podania žiadosti po prvom júli už nemusel získať.

O hypotekárnych úveroch pre mladých

  • o úver môžete požiadať najneskôr v deň 35. narodenín,
  • úrokové zvýhodnenie platí 5 rokov a dosahuje 3 %, z toho 2 % poskytuje štát a 1 % banka,
  • výška príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3 násobok (2,6 násobok pri dvojiciach) príjmu v národnom hospodárstve, aktuálne však žiadateľ môže zarábať aj viac,
  • úrokové zvýhodnenie môžete získať najviac na sumu 50 000 eur, požičať si však môžete aj viac. Časť úveru prekračujúca maximálnu hranicu sa už bude úročiť štandardne,
  • počas piatich rokov po poskytnutí úveru je možné celý úver alebo aj jeho časť  kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku, ak tak však urobíte počas prvých štyroch rokov po podpise zmluvy a celý úver predčasne vyplatíte, musíte štátu vrátiť celú sumu dovtedy vyplatených príspevkov,
  • úver môžete použiť na kúpu, výstavbu, zmenu a údržbu nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo na kúpu podielu na takejto nehnuteľnosti,
  • hypotéku pre mladých nie je možné použiť na vyplatenie iného úveru.

Ak chcete získať hypotéku pre mladých, kliknite sem