Mladých môže podporiť banka aj štát. A to dokonca viackrát

Ak mladý človek spĺňa podmienky aj po vyčerpaní prvého príspevku, môže oň požiadať opätovne, nesmie mať však podané dve žiadosti v rovnakom čase na jedno rodné číslo.

 Mladí majú dnes možnosť čerpať úver so štátnym príspevkom. To znamená, že ich podporí aj banka aj štát. Zákon, počet za sebou čerpaných príspevkov, nijako neohraničuje, akurát ich klient nemôže využiť naraz. Ak však mladý človek spĺňa podmienky aj po vyčerpaní prvého príspevku, môže oň požiadať opätovne, píše portál etrend.sk.

Pozor na dve žiadosti

 Jedinou, aj keď o to väčšou prekážkou je, že príspevok nemôže použiť na splatenie predchádzajúceho úveru, iba na kúpu nehnuteľnosti alebo rekonštrukciu. Kúpený byt by tak aspoň na chvíľu musel predať a znova kúpiť. Teoreticky je to možné, ale v praxi sa s niečím takým príliš nestretávame. Pretože, ak chce človek financovať tú istú nehnuteľnosť novým zvýhodneným úverom, musí ju najprv predať a potom znova kúpiť a pri takomto rozhodnutí treba brať do úvahy aj daňové aspekty celej operácie. Banky by s takýmto riešením problém nemali, len klient si musí dať pozor, aby sa v jednom mesiaci nestretli na ministerstve financií dve žiadosti o štátny príspevok pre mladých na jedno rodné číslo.

Nový úver

 Ďalšou možnosťou je, že klient nehnuteľnosť nemusí predávať, len pri žiadosti o novú hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých prehlási, že si ho chce uplatniť na novom úvere. Naraz klient nesmie čerpať viac príspevkov. Ak sa hypotéky nachádzajú v dvoch rozdielnych bankách, tak je potrebná súčinnosť a správne načasovanie oboch bánk, aby klient nestratil nárok na štátny príspevok celkovo. Na strane bánk ide o oddelené operácie, takže je aj na šikovnosti sprostredkovateľa, aby vedel tento proces zabezpečiť. Banky totiž posudzujú separátne žiadosť o splatenie úveru cez samostatný proces a novú žiadosť o úver rovnako nezávisle.