„Môj TOP produkt, ktorý ponúkam vždy a všade“

Ľudia radi sporia a investujú. Avšak sklamali sa v nebankových spoločnostiach, ale aj bankách. Sedempercentný úrok im žiadna banka neponúkne, preto sa ku mne vracajú už desiaty rok, píše regionálny riaditeľ Salve František Buranský.

Už niekoľko rokov sa teším, že môžem komplexne vyriešiť všetky potreby našich klientov. Rovnako som veľmi rád, že i ľudia z môjho tímu poňali poradenstvo komplexne a na konkrétne potreby klienta vyberajú tie najvhodnejšie produkty. Pôsobím šestnásty rok v spoločnosti Salve, a keby sa ma niekto spýtal, ktorý produkt za čas svojho pôsobenia vo firme pokladám za NAJ, určite by som označil dlhopisy Arca Capital.

Unikátna možnosť

 Dnešné časy na finančných trhoch sú nestabilné. Ľudia sa sklamali pri nebankových spoločnostiach. V bankách klesajú úroky na sporiacich programoch a investíciách. Preto možnosť ponúknuť klientovi produkt s fixným 7 % - ným ročným úrokom, je unikátna. V týchto dňoch končí predaj, v poradí už piatej emisie, týchto dlhopisov. Tieto dlhopisy sme klientom mohli ponúkať približne v dvojročných intervaloch. A preto moji klienti už desať rokov využívajú výhody fixného 7 % - ného ročného úročenia svojich prostriedkov. V minulosti sa tieto dlhopisy zhodnocovali 8,5 % - ným úročením. Počas desiatich rokov, čo moji klienti využívajú tieto dlhopisy, dostali vždy načas výnos z dlhopisu a po skončení viazanosti aj istinu.

Nikto nečakal dlhšie ako 14 dní

 Pri tom množstve mojich klientov, ktorí využívajú dlhopisy, sa v rodinách niektorých z nich vyskytli aj neočakávané situácie a klienti potrebovali svoje peniaze vyplatiť pred termínom viazanosti. Ani jeden z nich nečakal dlhšie ako 14 dní. Mám prípad, kedy sa klient postihnutý zákernou chorobou rozhodol požiadať o výber pred ukončením viazanosti a na deviaty deň mi volal, že mu prostriedky už nabehli na účet. Boli to ojedinelé prípady. Klienti sú s takýmto nástrojom zhodnocovania veľmi spokojní a nielen pri ukončení viazanosti, ale väčšina z nich pri ďalšej emisii dokupuje nové.

Podnikatelia aj robotníci

 V začiatkoch predaja som žil v presvedčení, že sa nájde len malá skupina obyvateľstva, ktorá bude o takúto formu investovania javiť záujem. Ale zostal som veľmi milo prekvapený. Desať rokov predaja tohto finančného nástroja ma utvrdilo v tom, že je potrebné ho ponúkať  úplne každému. Mám prípady, kedy ľudia, ktorí naň skutočne nemali, o ňom informovali svojich známych a oni sa stali mojimi klientmi. Medzi mojich klientov patria úspešní podnikatelia, ktorí vítajú možnosť mať bez práce a stresov zhodnocované voľné prostriedky siedmimi percentami. Mojimi klientmi sú zamestnanci najrôznejších profesií. Sú to lekári, právnici, úradníci, učitelia, robotníci, politici, poľnohospodári, zamestnanci bánk, obecných, či mestských úradov. Ale aj podnikatelia v najrôznejších oblastiach,  ktorí šetria na najrôznejšie životné ciele, ako napríklad riešenie nového bývania, kúpu auta, sporia deťom na štúdiá, na vstup do života...

Sporenie pre vnúčatá

 Mojimi klientmi sú aj dôchodcovia. Mnohí z nich mali svoje úspory určené napr. na poslednú rozlúčku na „termiňákoch“ s 0,3% - ným ročným úrokom. Vedia, že pri tom najhoršom by ich deti obdržali tieto prostriedky po dedičskom konaní. Poznám mnoho dôchodcov, ktorí sa rozhodli sporiť svojim vnúčatám. Nakoľko sa takáto investícia nemôže uzavrieť na neplnoletú osobu, niektorí z nich si u notára zriadili závet, aby prostriedky zo zmluvy zdedilo vnúča. Alebo sú to klienti, ktorí väčšiu čiastku peňazí získali z jednorázového príjmu, napríklad predajom firmy, predajom nehnuteľnosti, či dedičstvom.

Vždy a všade

 Počas desiatich rokov predaja dlhopisov môžem jednoznačne povedať, že početnosť obchodov je priamo úmerná početnosti ponúk. A preto ponúkam vždy a všade.