Muž živiteľom rodiny? Minulosť

V niektorých profesiách zarábajú ženy až o pätinu viac ako muži...

Všeobecne sa traduje, že muži zarábajú viac ako ženy, nie je tomu tak ale všade.  Portál ISTP spravil prieskum a zistil, v ktorých profesiách platovo dominujú ženy.

Väčšinou sa jedná o profesie, kde celkovo pracuje viac žien ako mužov a ktoré vo všeobecnosti nie sú nadpriemerne platovo ohodnotené.

Posúďte sami na zozname zamestnaní aj s percentuálnym rozdielom o koľko viac ženy zarábajú:

  • Recepčná - rozdiel v platoch je až 19%
  • Barmanka – rozdiel je 18%
  • Učiteľka na základnej škole – 12%
  • Odborníčka v oblasti umenia – 11%
  • Opatrovateľka – 10%
  • Odborníčka v sociálnej starostlivosti – 9%
  • Knihovníčka- 8%
  • Zdravotnícka záchranárka- 6%
  • Prekladateľka, tlmočníčka- 4%