Na hypotéke môžete teraz ušetriť

V poradni Salve vám ohľadom hypoték radí Mária Chrastinová.

Dá sa reálne ušetriť refinancovaním hypotéky pri nových úrokoch bánk, ak ich upravuje väčšina bánk?

Určite áno. Pri refinancovaní vieme klientovi znížiť mesačnú splátku úveru a ušetriť na úrokových nákladoch. Ide najmä o úvery, ktoré boli poskytnuté ešte pred rokom 2014.

Aká je aktuálna výška Štátneho príspevku pre mladých? Vzťahujú sa príspevky aj na nové hypotéky?

Aktuálna výška štátneho príspevku je vo výške 3% (2% dáva štát a 1 % banka). Pre získanie ŠPM musí klient spĺňať nasledovné podmienky:
- vek klienta do 35 rokov (musí spĺňať žiadateľ a spoludlžník) ku dňu podania žiadosti o úver v banke
- max. výška úveru, na ktorú sa vzťahuje príspevok  je 50-tisíc eur.

- hrubý príjem na predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť hranicu 1,3 násobok  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá sa mení každý štvrťrok. V praxi to znamená, že od 1.1.2016 do 31.3.2016 je max. príjem vo výške 1 119 Eur. Ak žiadajú manželia, tak ich príjem nesmie prekročiť hranicu 2 238 eur.

- lehota na poberanie príspevku je 5 rokov.

Príde klient o štátny príspevok pre mladých ak refinancuje a jeho lehota ešte neubehla?

Klient príde o štátny príspevok, ak by refinancoval úver do piatich rokov. Ak dôjde k vyplateniu úveru do štyroch rokov, klient musí vrátiť aj štátny príspevok.

Je výhodnejšie brať hypoúver ako pár?

Ak o úver žiadajú manželia a nemajú vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tak úverovú zmluvu podpisujú obaja.

 

Pre ďalšie otázky neváhajte kontaktovať poradcov Salve.