Na ľudí čaká novinka v hypotékach

V úverových zmluvách k hypotékam pribudli nové náležitosti. Jednou z nich je aj odplata banke, ktorá je vyjadrená v percentách.

Nový Zákon o úveroch na bývanie, ktorý vstúpil do platnosti 21. marca 2016, predpísal bankám, aké povinné náležitosti musia mať úverové zmluvy. Jednou z 29 náležitostí je aj ustanovenie o odplate, píše portál etrend.sk.

Súčet poplatkov

 Odplata sa vyjadruje v percentách a vypočítava sa, ak zrátame výšku úrokovej sadzby a ostatné bankové poplatky spojené s úverom, ako napríklad poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za znalecký posudok, poistenie nehnuteľnosti alebo poistenia úveru prostredníctvom banky. Sú to všetky poplatky súvisiace s poskytnutím úveru, ktoré sú vyjadrené percentom a klient má toto percento uvedené v zmluve. Klient tieto informácie mal poskytnuté v úverovej zmluve aj pred zmenou zákona, neboli však vyjadrené v percentách.

Maximálna výška

 Ak je Vaša úroková sadzba vo výške 1,5% p. a. a banke neplatíte iné poplatky, rovnako aj výška odplaty spomenutá v úverovej zmluve je rovnaká, teda 1,5%. Odplata určite neznamená žiadny poplatok, ktorý by navyše účtovala banka. Je však stanovená najvyššia prípustná výška odplaty, a to ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pri novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch.