Na Slovensku máme novú poisťovňu. Pozrite sa, čo ponúka

Na slovenskom poistnom trhu začala podnikať od 1. januára tohto roka nová poisťovňa - Premium Insurance Company Limited.

Poisťovňa Premium Insurance Company Limited sa sústredí na komplexné služby neživotného poistenia s orientáciou na firemnú a podnikateľskú klientelu.

Ako zdôraznil Ondrej Zaťko, vedúci organizačnej zložky poisťovne PREMIUM na Slovensku, ide o nezávislú, súkromne vlastnenú poisťovaciu spoločnosť založenú 18. 11. 2015 na Gibraltári. Licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia získala 16. 12. 2016.

Sto percent akcií spoločnosti Premium Insurance Company Limited vlastní slovenská spoločnosť Respect International, s. r. o. Ako čisto slovenská poisťovňa pre prémiových klientov kombinuje výhodu znalosti domáceho prostredia so skúsenosťami silného európskeho partnera z oblasti poisťovníctva – spoločnosťou Quest Group, ktorá administruje viacero medzinárodných poisťovní.

Na Slovensku máme novú poisťovňu - Premium Insurance Company Limited. / Foto: pixabay.comNa Slovensku máme novú poisťovňu - Premium Insurance Company Limited. / Foto: pixabay.com

K výhodám európskeho rozmeru spoločnosti patrí skutočnosť, že spadá pod regulačnú pôsobnosť GFSC – Financial Services Commission. Renomovaná inštitúcia s dlhoročnou tradíciou vykonáva dohľad nad celým poistným trhom v krajine. Dohliada na dodržiavanie pravidiel podľa noriem Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Európskej únie a na plnenie požiadaviek únie vrátane smernice Solvency II.

Víziou spoločnosti Premium je aj medzinárodná pôsobnosť. Zahraničný rozmer umožňuje plynulejšie rozšírenie činnosti zo Slovenska aj do iných krajín EÚ ako napríklad Českej republiky, Maďarska, Rumunska, ale aj ďalších.

Spoločnosť Premium delí pôsobenie na slovenskom trhu na dve etapy. V prvej sa zameriava na poistenie podnikateľských rizík, zodpovednosti za škodu a poistenie bytov, domov a domácností. V druhej etape sa portfólio spoločnosti rozšíri aj o poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie.

Ak hľadáte výhodné poistenie, kliknite SEM