Nadišiel čas konať, nie len rozprávať

Úspech je dosiahnutie naplánovaného cieľa, píše regionálny riaditeľ Salve Ľudovít Olejár.

Dnes sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí rozprávajú o tom, aký treba byť aktívny. Rozprávajú o tom, ako budú úspešní a že oni sa chytia každej príležitosti, ktorá je im predstavená. Už boli všade oni už všetko vyskúšali a tu na Slovensku sa nedá, aby človek bez známostí dosiahol nejaký úspech.

Čo je úspech?

Čo je to však úspech? Mať krásne auto, veľký dom, veľa peňazí ? Problém je v tom, že väčšina ľudí iba vyčkáva a verí, že sa ich život zlepší a že bude úspešný  a nemajú ani predstavu, čo vlastne chcú ako si predstavujú ten svoj úspech, ako budú vedieť, že už vlastne úspešní sú.

Úspech je dosiahnutie naplánovaného cieľa. Ľudia neplánujú zlyhávať, ale zlyhávajú pri plánovaní. Ako si určiť svoje ciele a naplánovať činnosti, ktoré musím vykonávať, aby sa mi splnil môj cieľ? Školský systém neučí ľudí ako si stanoviť ciele, ako sa dopracovať k úspechu, a ako sa stať úspešným podnikateľom. Naopak škola učí, ako sa stať dobrým zamestnancom a tak pracovať pre ciele iných ľudí teda svojho zamestnávateľa.

Každý sa môže mať lepšie

Ak chcem niečo dosiahnuť mal by som skúšať príležitosti, ktoré nám dnes trh ponúka. A ak sa pre niečo rozhodnem a baví ma to, tak by som mal začať konať, vytrvať a nevzdávať sa pri prvých nezdaroch. Určite sa každý nestane úspešným podnikateľom, avšak každý si môže hoci len o trocha polepšiť vo svojom živote a mať sa lepšie. Treba len rozpoznať príležitosť chytiť sa jej a začať konať nie len rozprávať.

Salve má unikátny vzdelávací systém. Možno bude aj pre teba.Salve má unikátny vzdelávací systém. Možno bude aj pre teba.

Máte obavy z nezdarov ? To má snáď každý. Z nezdarov sa učíme. Iba ten nerobí chyby, kto sedí doma a nič nerobí čaká, že mu niečo samé príde. Tiež nie je jedno, aký máte zdroj informácií, lebo tie ovplyvňujú naše myslenie. Nie je jedno, ako človek rozmýšľa, či sa zaradí do kategórie porazený, divák alebo čakateľ alebo začne rozmýšľať ako víťaz. Myslenie zasa ovplyvňuje konanie a na konci je výsledok, ktorý nám potvrdí či sme na správnej ceste.

Zmeňte svoje myslenie

Prostredie, v ktorom žijeme je veľmi silné a dokáže ovplyvniť život jedinca. Preto, ak chcete lepšie výsledky hľadajte prostredie podpory také, ktoré vám bude meniť vaše myslenie že chcete lepší život začnite si plánovať a hlavne myslenie ovplyvní vaše činy a až tak príde výsledok. Nečakajte hneď zlepšenie o 100% postupujte po malých krôčikoch.

Salve má dnes výborný školiaci program ktorý mení ľuďom životy. Neviem či to bude páve pre vás, ale čo tak vyskúšať? Nič nepríde samo, treba začať konať hýbať sa. 

Ak sa chcete stať členom tímu Ľudovíta Olejára, kliknite sem