Nadobudli ste nehnuteľnosť? Na podanie daňového priznania máte už len 4 dni

Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť alebo došlo k zmene vo vlastníckych vzťahoch oproti vlaňajšiemu roku, nezabudnite na daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Zo zákona máte na podanie daňového priznania k nehnuteľnosti povinnosť do konca januára, a to bez ohľadu na to, či ste fyzická, alebo právnická osoba. V opačnom prípade hrozí pokuta od päť do 3-tisíc eur podľa závažnosti priestupku.

Kto musí podať daňové priznanie?

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

Ak ide o spoluvlastníkov, podáva daňové priznanie buď každý z vlastníkov sám do výšky svojho podielu, alebo na základe spoločnej dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Ako podať daňové priznanie z nehnuteľnosti. / Foto:pixabay.comAko podať daňové priznanie z nehnuteľnosti. / Foto:pixabay.com

V hlavnom meste už môžete podať aj elektronicky

V Bratislave je tohtoročnou novinkou je podanie priznania k dani z nehnuteľnosti elektronicky. Stačí mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Stále je však možné podať daňové priznanie poštou (tlačivo si môžete stiahnuť TU), alebo osobne priamo v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov.

Daň si musíte vypočítať sami

Daňovník si však nemusí daň vypočítavať sám. Stačí, keď v priznaní uvedie všetky potrebné údaje. Tie sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí katastrálneho odboru, Okresného úradu Bratislava alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

Zabudnúť ale netreba ani na to, že do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Tlačivo k daňovému priznaniu k nehnuteľnosti si môžete stihnuť TU