Nadpolovičná väčšina Slovákov je spokojná so svojimi financiami

Pokiaľ ide o zamestnanie a finančnú situáciu, v porovnaní s minulým rokom sú Slováci spokojnejší...

Ponúkame výsledky prieskumu štandardný Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil v celej Európe. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia, opýtaných bolo 1027 ľudí.

Za najpozitívnejšie výsledky Európskej únie považujú Slováci voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, spoločnú menu euro a mier medzi členskými štátmi. Vyplýva to z výsledkov kontinuálneho polročného prieskumu štandardný Eurobarometer, ktorý mapuje názory občanov Európskej únie na aktuálne sociálne a ekonomické otázky. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia.

Zamerali sme sa na stav zamestnanosti a čo si o ňom Slováci myslia

Ekonomickú situáciu ako na Slovensku tak aj v rámci celej Európskej únie vnímajú obyvatelia Slovenska pozitívnejšie ako v minulosti. Stav slovenskej ekonomiky považuje za dobrý necelá tretina (30 %) ľudí. Netreba však zabúdať, že až dve tretiny (66 %) Slovákov majú presne opačný názor a situáciu v slovenskej ekonomike hodnotia negatívne. O niečo pozitívnejšie vyznieva hodnotenie hospodárskej situácie v celej Európskej únii. Túto pokladá za dobrú viac ako polovica (51 %) obyvateľov Slovenska.

Nadpolovičná väčšina Slovákov vníma pozitívne svoju osobnú situáciu v zamestnaní (54 %) či finančnú situáciu vo svojej domácnosti (55 %). Vlastnú situáciu v zamestnaní hodnotia občania Slovenska o niečo lepšie, ako tomu bolo v minulom roku (51%). V hodnotení finančnej situácie nenastala v porovnaní s predchádzajúcim obdobím na Slovensku žiadna zmena (54 %),  v rámci celej EÚ je priemer pozitívneho vnímania vyšší (68 %).

S eurom sú nespokojní hlavne nezamestnaní

Euro ako spoločnú menu stále podporuje väčšina ľudí (78 %). Sú to predovšetkým študenti, ľudia vysokoškolsky vzdelaní, manažéri a tiež ľudia vo veku 25 – 39 rokov.  Naopak, najmenej euro podporujú nezamestnaní (58%). Aj napriek relatívne vysokému podielu podpora eura mierne klesá, v roku 2014 ho podporovalo 81 % občanov Slovenska. Zaujímavým zistením je skutočnosť, že v rámci celej Európskej únie je podpora eura oveľa nižšia, spoločnú menu podporuje len o niečo viac ako polovica (56 %) obyvateľov EÚ.