Najdôležitejší termín pre podnikateľov a živnostníkov

Čas pre ľudí, ktorí dostali v júli list od Sociálnej poisťovne, sa kráti. Odvody musia štátu zaplatiť najneskôr do 8. augusta.

 Ak Váš hrubý ročný príjem prekročil sumu 5 148 Eur a Sociálna poisťovňa Vám listom v júli oznámila novú výšku odvodov, musíte ich zaplatiť do 8. augusta tohto roku.

Napísal Vám už štát?

 Už druhý rok po sebe oznamuje štátna Sociálna poisťovňa v júli platcom poistného novú výšku sociálnych odvodov. Ak ste takýto list nedostali, mali by ste sa obrátiť na príslušnú pobočku poisťovne vo Vašom meste alebo regióne. Sociálna poisťovňa takisto upozorňuje na to, aby si tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného, nezabudli vo svojej banke zmeniť výšku odvodov a uvádzať k platbe aj správne identifikačné údaje, píše portál sme.sk. 

Kľúčové čísla

 Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku januára tohto roka predstavujú 142,20 eura mesačne a najvyššie možné sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby dosahujú dnes 1 422,13 eura mesačne.  Práve pri sume 5 148 Eur (hrubý ročný príjem) vzniká alebo zaniká v tomto roku pre podnikateľa či živnostníka povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.  

30- tisíc nových poistencov

 Sociálna poisťovňa zaslala od začiatku júla samostatne zárobkovo činným osobám na základe ich podania daňových priznaní za rok 2015 spolu viac ako 200- tisíc oznámení. Z tohto množstva bolo 30-tisíc o vzniku poistenia, viac ako 14-tisíc oznámení o zániku poistenia a tú zvyšnú časť tvorili oznámenia o zmene alebo nezmenení vymeriavacieho základu pre platbu sociálnych odvodov.