Najlepší adept na životné poistenie: Slovenka v roku 2016

Vážia si ženy na Slovensku život menej? Štatistiky zatiaľ hovoria, že áno, ale toto sú argumenty, prečo sú ženy najlepšími budúcimi klientkami na životné poistenie. Fakty nepustia.

 

Uzatvoriť  životné poistenie už v dnešnej dobe nie je žiadnou raritou. Potreba chrániť svoj život akousi „platenou formou istoty“ je rovnako dôležitá, tak pre mužov, ako aj pre ženy. Ženy však investujú do svojho poistenia podstatne menej ako muži, pritom od roku 2012 sú pre mužov a ženy stanovené rovnaké poistné sadzby v životnom poistení. O faktických poznámkach správneho nasmerovania klienta pri uzatváraní životného  poistenia píše portál poistenie.sk

Vek vz. riziko

  Je dokázané, že muži sa dožívajú stále nižšieho veku. Podľa údajov Štatistického úradu, sa ženy na Slovensku dožívajú v priemere 80 rokov, muži len 73. Príčin môže byť hneď niekoľko. Muži zanedbávajú svoju životosprávu viac než ženy, stravujú sa menej zdravo, a takisto častejšie vynechávajú preventívne prehliadky.

 Čo sa týka ochorení srdca, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí, mužov postihujú v mladšom veku, približne o 10 rokov skôr ako ženy. Paradoxom pri týchto faktoch je, že ženy sa obávajú takýchto vážnych chorôb viac. Dokazujú to ich pripoistenia, týkajúce sa rakoviny či kardiovaskulárnych chorôb, pričom muži sa skôr zameriavajú na riziko úrazu a invalidity.

Plat

 V dnešnej dobe sa môže zdať až nezmyselné že, muži zarábajú stále viac peňazí, a to aj za rovnakú prácu. Podľa prieskumov uverejnených na portáli platy.sk, bol priemerný plat ženy v roku 2014 786 eur, u mužov až 1003 eur. Rozdiel je teda 22%, a pre zaujímavosť, rozdiel medzi platom muža a ženy na rovnakej pozícii je 8%.

 Štatistický úrad SR uvádza rozdiel medzi nezamestnanosťou mužov a žien približne 1,6% (počet mužov predstavuje 11,7% a u žien 13,3%). Navyše, popredné vrcholové funkcie, ktoré sú aj lepšie finančne ohodnotené, patria z drvivej väčšiny stále mužom. Ženy zastávajú len zhruba 25% takýchto pozícií.

Živiteľ(ka) rodiny

 Aj napriek emancipácii, či radikálnejším formám feminizmu, je akosi stále uvádzané klišé, že muži sú živiteľmi rodiny. Ich plat je často hlavným príjmom, najmä v čase materskej dovolenky ženy (i keď, v súčasnosti sa zvyšuje trend mužov na rodičovskej dovolenke, napr. v roku 2012 do 300 mužov, v roku 2015 už 753).

 Nový prieskum z roku 2014 ukazuje, že 51% respondentov si myslí, že na finančnom zabezpečení rodiny sa má podieľať celá rodina, teda partneri aj dospelé deti, 41% si myslí, že to závisí od oboch partnerov. Zvyšných 9% pripisuje zodpovednosť za príjem rodiny len jednému partnerovi, z toho 5% mužovi. Premietnutie týchto hodnôt do praxe je, ale dosť diskutabilné, najmä s prihliadnutím na vyššie spomínaný fakt, týkajúci sa vyššieho zárobku mužov.