Národná banka sa pri sprostredkovateľoch mýlila

Ešte nedávno odporúčala Národná banka Slovenska komerčným bankám, aby boli pri predaji úverov cez finančných sprostredkovateľov ostražité. Teraz priznáva, že jej obavy boli zbytočné.

Predaj úverov cez finančných sprostredkovateľov je dokonca bezpečnejší, ako cez klasické bankové pobočky. Ako konštatuje NBS vo svojej správe, podiel úverov v omeškaní nad 90 dní bol pri externom sprostredkovaní nižší, než pri priamom predaji prostredníctvom bankovej pobočky.

A to sa NBS ešte prednedávnom obávala, že predaje cez finančných sprostredkovateľov môžu byť rizikové, lebo títo budú ponúkať úvery aj rizikovým klientom. Banky preto mali vyhodnocovať vnútorné a externé riziko predaja, ktoré ukázali, že obavy Národnej banky sú neopodstatnené.

Je však pravda, že NBS vyššie riziko obchodov cez finančných sprostredkovateľov nikdy neuviedla ako fakt. Išlo len o jej odporúčanie a preventívne opatrenie.

Celková úroveň zlyhaných úverov, teda takých ktoré meškajú viac ako 90 dní, predstavuje dlhodobo 4,2 percenta.