Návod, ako získa hypotéku iba jeden z manželov

Tak ako nehnuteľnosť, aj hypotéka sa pre manželov stáva spoločným majetkom. Ak chce len jeden z manželov hypotéku, existujú však predsa len možnosti, ako sa to dá.

 Po uzavretí manželstva automaticky všetky nehnuteľnosti, ktoré si kúpite, ako aj hypotéky, o ktoré požiadate budú písané na manželský pár spoločne. Na Slovensku totiž platí inštitút tzv. bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov (BSM), píše portál etrend.sk.

 Ak sa však z nejakého dôvodu rozhodne jeden z manželských partnerov, že chce požiadať o hypotekárny úver sám, je to možné. V takomto prípade sa však musí rozhodnúť pre jedno z nižšie uvedených opatrení.

 Zúženie cez notára

 Aby bol druhý z manželov vylúčený zo žiadosti o hypotekárny úver ako spoludlžník, je potrebné zúžiť BSM. Tento úkon vykoná notár formou notárskej zápisnice. Ide o celkom jednoduchý a časovo nenáročný úkon. Notárska zápisnica sa môže vyhotoviť na konkrétny hypotekárny úver so stanovením výšky požadovaného úveru, prípadne aj nehnuteľnosti, na ktorú bude hypotéka poskytnutá. 

 Upozorňujeme, že nie každá banka, poskytujúca hypotekárny úver, akceptuje zúženie BSM. Ak áno, vopred si radšej tiež preverte, či banka žiada, aby bola v notárskej zápisnici špecifikovaná banka, nehnuteľnosť, príp. iné skutočnosti. Aby sa nestalo, že bez uvedenia podstatných náležitostí ohľadom úveru nebude zápisnicu akceptovať. 

Zrušenie cez súd

 Ďalšou a najmä časovo náročnejšou možnosťou, ako je to v prípade zúženia BSM prostredníctvom notárskej zápisnice, je rozdeliť, čiže zrušiť BSM. Inštitút zrušenia BSM už nie je v právomoci notárov, ale súdov. Klienti ho z dôvodu získania jednej hypotéky alebo nadobudnutia nehnuteľnosti štandardne neuprednostňujú. Rozdelenie BSM sa zvykne využívať najmä vtedy, ak jeden z manželov podniká, nehospodárne narába so spoločným majetkom, prípadne vytvára dlhy. K žiadosti o hypotéku je v tomto prípade potrebné predložiť Rozsudok súdu o zrušení bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov.