NBS varuje pred podozrivou firmou, ponúka vysoké výnosy

Na našom trhu pôsobí firma, ktorá ponúka Slovákom vysoké výnosy. Národná banka Slovenska (NBS) však varuje, že spoločnosť nespĺňa zákonom stanovené podmienky.

Spoločnosť Questra ponúka Slovákom zhodnotenie vkladov vysokým výnosom prostredníctvom investícií do portfólia produktov spoločnosti Atlantic Global Asset Management, informuje NBS. Spoločnosť ponúka svoje služby na stránke questraworld.es, ktorá existuje aj v slovenskej mutácii, píše portál e-trend.sk. Zároveň však NBS varuje, že služby spoločnosti Questra Holdings alebo Questra World môžu ponúkať aj iné webové stránky, ktoré ale nie sú oficiálne stránky spoločnosti.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že žiadna z vyššie uvedených spoločností nemá povolenie podnikať v Slovenskej republike a vykonávať činnosť podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Questra ponúka vysoké výnosy. Bez povolenia. / Foto: pixabay.comQuestra ponúka vysoké výnosy. Bez povolenia. / Foto: pixabay.com

Firmy zároveň nemajú povolenia, ktoré by ich oprávňovali podnikať na Slovensku podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Súčasne NBS uvedené spoločnosti neeviduje ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Centrálna banka zároveň upozorňuje potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať služby tejto spoločnosti treťou stranou na Slovensku. Podnikateľská činnosť spoločnosti Questra nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít spoločnosti Questra nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách, uzatvára portál e-trend.sk.