Nepoistiteľní ľudia medzi nami

Ak sa vám stalo, že ste nepoistiteľný najefektívnejšie je obrátiť sa poisťovacieho agenta, ktorý  spolupracuje s viacerými poisťovňami a je schopný nájsť pre vás najvýhodnejšie riešenie, píše špecialistka Salve Mária Korcová.

Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a záväzky voči svojej rodine, alebo spláca pôžičky. Prípadne si chce nasporiť nejaké peniaze. Je to dobrovoľné poistenie.

Klient si postupne vytvára finančnú rezervu pre prípad plánovaných ale aj neočakávaných udalostí. Sporí si na starobný dôchodok, zabezpečuje dieťa na štúdium a vstup do života, zabezpečuje si bývanie v byte alebo v dome, sporí si na cestovanie, založenie vlastnej firmy, či kúpu auta.

Ľudia si myslia, že poisťovňa poistí hocikoho proti hocičomu, len aby silou – mocou zinkasovala peniaze v podobe poistného. Pri svoje práci sa ale stretávame aj s klientami, ktorých poisťovne nechcú poistiť. Hľadáme pre nich riešenia.

Realita poisťovacieho biznisu je totiž zložitá. Poistenie je biznis s rizikom a každé riziko má svoju cenu.  Každé riziko musí poisťovňa preskúmať a ohodnotiť.

Niektoré povolania sú dokonca vo väčšine poisťovní nepoistiteľné, napr. krotiteľ šeliem, pyrotechnik, inštruktor potápania, skúšobný pilot, vojak špeciálnych jednotiek alebo profesionálny športovec.

Športovci, nešportovci

Dôležitým rizikovým faktorom v životnom a úrazovom poistení je druh a úroveň vykonávaného športu. U väčšiny bežných športov, vykonávaných na rekreačnej úrovni, si poisťovne nerobia starosti. Napríklad, keď hráte futbal len tak s priateľmi dvakrát za týždeň a nie ste registrovaným hráčom žiadna prirážka vám nehrozí. Ak ste ale registrovaným hráčom a každú nedeľu odohráte zápas za svoju dedinu hoci aj v 4. lige, už ste posudzovaný ako aktívny, resp. amatérsky športovec a poisťovňa vás zaradí do vysoko rizikovej skupiny s prirážkou. Odporúčam v každom prípade pravdivo odpovedať na všetky otázky v zdravotnom dotazníku. V opačnom prípade by ste sa mohli dostať do právnej nevýhody po prípadnej poistnej udalosti, keď poisťovňa zistí, že ste niečo zamlčali a môže vám odmietnuť priznať poistné plnenie.

Vek a zdravotné riziko si podávajú ruky

Poisťovne majú vo všeobecnosti radšej klientov mladých a zdravých, ako starých a chorých. Zdravotné riziko a vek totiž idú ruka v ruke. V prípade, že poisťovňa zaznamená pred uzavretím poistenia nejaké choroby alebo trvalé následky úrazu, môže  klientovi navrhnúť prirážku k poistnému alebo ho úplne odmietnuť vziať do krytia.

Odporúčam, aby ste sa poisťovali už v mladšom veku, keď ste ešte zdraví a na dlhú dobu.

Lebo, čo sa stane, keď sa rozhodnete až vo veku 45 rokov, že uzavriete životné poistenie, pričom ste v minulosti prekonali srdcové infarkty, máte vysoký krvný tlak a nadváhu? Pravdepodobne vás žiadna poisťovňa nebude chcieť poistiť pre prípad smrti. Aj toto je však vždy posudzované individuálne a medzi poisťovňami sú rozdiely v postojoch ku konkrétnemu prípadu.

Iná poisťovňa, iný prístup

Ak sa vám stalo, že ste nepoistiteľný z niektorého vyššie uvedeného dôvodu v jednej poisťovni, môžete to skúsiť v inej. Najefektívnejšie je obrátiť sa vášho poisťovacieho agenta alebo makléra, ktorý  spolupracuje s viacerými poisťovňami a je schopný nájsť pre vás najvýhodnejšie riešenie na trhu.

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →