Neuveríte, o aké poistné podvody sa Slováci pokúsili

Poistné podvody sú na Slovensku stále bežnou praxou, a to aj napriek tomu, že za ne hrozí väzenie.

V roku 2016 preverila Allianz – Slovenská poisťovňa spolu 2003 podozrivých škôd v životnom aj neživotnom poistení. „Z nich sme v 1991 prípadoch šetrenie ukončili. Podozrenie na podvod sa nám potvrdilo až v 1909 prípadoch v celkovej hodnote vyše 4,1 miliónov eur“, konštatuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová.

Autičkári stále vedú

Najviac podozrivých prípadov, približne polovica, bola z poistenia vozidiel, a to z havarijného aj povinného zmluvného poistenia. Experti zachytili 927 podozrivých prípadov a po ich preverení odhalili pokusy o podvod za 1,59 milióna eur. V poistení privátneho majetku prešetrili 660 podozrivých škôd a odhalili podvody za vyše 380-tisíc eur. V rámci životného poistenia preverila poistovňa 129 podozrivých škôd, kde suma odhalených podvodov prevýšila 75-tisíc eur.

Prehľad šetrení podľa druhu poistenia za rok 2016:

1.1.2016 - 31.12.2016

Počet šetrených škôd

Počet potvrdených podozrení

% potvrdených podozrení

Šetrená hodnota (eur)

Odhalený podvod (eur)

Neživotné poistenie

Havarijné poistenie

438

409

93%

1 752 012

1 022 899

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

489

478

98%

1 624 557

567 282

Poistenie privátneho majetku

660

649

98%

521 847

387 965

Poistenie podnikateľov

127

124

98%

1 058 255

853 999

Poistenie priemyslu

160

159

99%

1 931 864

1 192 988

Spolu

1 874

1 819

97%

6 888 535

4 025 133

Životné poistenie

Úrazové poistenie

41

23

56%

48 774

21 704

Životné poistenie

86

65

76%

123 964

54 054

Choroba, ušlý zárobok

2

2

100%

120

60

Spolu

129

90

70%

172 858

75 818

CELKOM

2 003

1 909

96%

7 061 393

4 100 951

V podvodoch vedie Žilinský a Banskobystrický kraj

Z regionálneho hľadiska sa v roku 2016 najviac podozrivých prípadov vyskytlo v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, kde poisťovňa odhalila podvody za takmer 3,2 milióna eur. Na druhom mieste s počtom šetrení aj sumou odhalenej hodnoty skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Košický a Prešovský kraj a najmenej podozrení sa vyskytlo v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Podozrivé prípady šetrené podľa krajov za rok 2016

Kraj

Počet šetrených škôd

Šetrená hodnota

Odhalený podvod

% odhalených podvodov zo šetrenej hodnoty

Bratislavský a Trnavský

342

965 813

692 217

71,7%

Nitriansky a Trenčiansky

533

1 375 487

876 240

63,7%

Žilinský a Banskobystrický

737

3 189 303

1 830 145

57,4%

Košický a Prešovský

391

1 530 790

702 349

45,9%

SPOLU

2 003

7 061 393

4 100 951

58,1%

Za poisťovací podvod hrozí väzenie

Podľa zákona je poisťovací podvod v hodnote od 266 eur trestným činom, a to aj v štádiu pokusu. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest až do 15 rokov odňatia slobody, v závislosti od výšky spôsobenej škody a závažnosti. Už za „malú“ škodu v rozsahu od 266 eur do 2660 eur je trestná sadzba stanovená na 1 až 5 rokov odňatia slobody.

 

Konkrétne prípady poisťovacích podvodov:

Poistenie vozidiel

Zámena poisteného vozidla za „dvojičku“

Poistený z Východoslovenského kraja  si havarijne poistil motorové vozidlo značky Mercedes, ktoré bolo dovezené zo zahraničia. Po trojročnom používaní nahlásil škodu, konkrétne náraz vozidla do pevnej prekážky. Obhliadkou poškodeného vozidla sme zistili, že ide o totálnu škodu. Dôkladným preverením a porovnaním fotodokumentácie z kontroly originality, fotodokumentácie vyhotovenej pri uzatváraní poistnej zmluvy a fotodokumentácie zo škodovej udalosti sme zistili, že vozidlo, pristavené na obhliadku po vzniku totálnej škody, nie je identické s vozidlom, ktoré bolo u nás poistené. VIN čísla vozidiel síce obsahovali rovnakú skladbu čísiel a písmen, ale ich tvar bol výrazne odlišný a bol vyhotovený iným spôsobom ako vo výrobnom závode. Išlo o tzv. dvojičku. Požadované plnenie bolo približne 9 000 eur. Škodu sme zamietli a celý prípad v súčasnosti riešime spolu s políciou.

Poistné podvody roku 2016. / Foto: pixabay.comPoistné podvody roku 2016. / Foto: pixabay.com

Úrazové životné poistenie

Nevykonané chirurgické zákroky

Klient z Oravy s u nás uzavrel úrazové poistenie s pripoistením tzv. chirurgického zákroku. Asi mesiac po uzatvorení poistenia nahlásil úraz pravého kolena. Napriek tomu, že žije aj pracuje na Orave, všetky vyšetrenia, vrátane opakovanej punkcie kolena (odsatie tzv. výpotku), realizoval v zdravotníckom zariadení v Bratislave. Po vykonaní previerky bolo zistené, že doklady, ktoré potvrdzovali vykonanie spomínaných zákrokov, boli pozmeňované, t.j. ich obsah sa nezakladal na pravde. Výška požadovaného plnenia dosiahla 1 800 eur. Prípad v súčasnosti preveruje polícia.

Poistenie privátneho majetku:

Uplatnenie poškodenia bez právneho základu

Klient si poistil starší dom v okolí Banskej Bystrice. Išlo o staršiu stavbu, ktorá pravdepodobne nebola riadne odizolovaná proti vzlínaniu zemskej vlhkosti do základov. Keďže takéto dlhodobé pôsobenie vlhkosti a následné poškodenie nie je poistením kryté,

klient využil náhlu zmenu počasia. V čase, kedy boli v okolí hlásené prudké dažde, nahlásil zaplavenie pivničných priestorov domu, z čoho mali navlhnúť základy a steny domu. Obhliadkou stavby a okolia sme zistili, že situovanie domu na pozemku, ako aj terénne úpravy pozemku jednoznačne vylučovali zaplavenie pivničných priestorov. Potvrdila to aj vykonaná obhliadka v pivničných priestoroch domu - podlaha ani steny neniesli stopy po zaplavení vodou a vznik poškodenia z uvedeného rizika bol jednoznačne vylúčený. Požadované poistné plnenie vo výške 2500 eur sme zamietli.

Navýšenie skutočne vzniknutej škody

Podnikateľ nahlásil, že pri búrkovej činnosti sa mu na prístavbe budovy poškodila strecha a dažďová voda zatiekla do budovy. Tu sa mali poškodiť dva kotly a príslušná riadiaca a regulačná elektronika. Pri obhliadke poškodenia boli v budove inštalované už nové kotly a podnikateľ doložil aj faktúru o ich nákupe a inštalácii nasledujúci deň po vzniku poškodenia strešnej krytiny. Došetrením sme zistili, že nákup kotlov a ich výmena boli plánované lebo boli zastarané a výkonovo už nestačili na vykurovanie prevádzkových priestorov podnikateľa. Zatečením po búrke neboli vôbec poškodené. Preto mal poistený nárok iba na poistné plnenie za  poškodenie strešnej krytiny. Požadované plnenie vo výške  6 500 eur za poškodenie techniky  sme zamietli.

Potrebujete dobré poisteni, kliknite SEM