Peniaze v druhom pilieri? Konečne budú dostupné

Ak bude klient poberať dôchodok z prvého piliera vyšší ako 428 eur, bude si môcť vybrať svoje úspory v druhom pilieri. Upraví to novela zákona o dôchodkovom poistení.

 

 Podľa nových pravidiel zákona o dôchodkovom poistení bude môcť približne polovica Slovákov využiť výber celej sumy alebo aspoň časti úspor v druhom pilieri ak odídu do dôchodku. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Švejna. Návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení predložilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania, píše portál pravda.sk.

Priemerný dôchodok

 Väčšina sporiteľov, ktorí dostanú možnosť výberu, si budú môcť všetky svoje úspory vybrať. Len menšia časť ľudí si bude musieť, za časť úspor, kúpiť doživotný dôchodok. Zvyšnú časť si budú môcť nechať vyplatiť. Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy dostanú sporitelia, ktorých súčet súm všetkých druhov dôchodkov poberaných zo Sociálnej poisťovne, prípadných výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, dôchodku z cudziny a sumy doživotného dôchodku poberaného z druhého piliera bude vyšší ako priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého piliera. V súčasnosti ide o sumu 428 eur. Suma priemerného starobného dôchodku, ktorá sa bude v tomto prípade brať do úvahy, bude vyššia ako suma priemerného starobného dôchodku, ktorý v súčasnosti vypláca Sociálna poisťovňa vo výške 415,5 eur.

Doživotné vyplácanie

 Doživotne vyplácané dôchodky sa budú porovnávať s výškou priemerného starobného dôchodku. A bude musieť byť minimálne na úrovni priemerného dôchodku v čase, kedy sa tento dôchodok začne poberať. V nasledujúcich troch rokoch sa podľa ministerstva práce pod vplyvom legislatívnej zmeny rozšíri ľuďom možnosť vyberať nasporené peniaze približne 6 500 sporiteľom, ktorí splnia nárok na starobný dôchodok.