Plán zvyšovania zamestnanosti, dôchodkov a príplatkov na materskú

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje v prvom pilieri zmeniť valorizáciu dôchodkov, čiže zvyšovanie hodnoty, píše portál pravda.sk...

„Aby v čase, keď inflácia je taká ako v súčasnosti, zabránila tomu, aby zvýšenie dôchodkov bolo také, ako sa prejavilo v tomto roku vo výške 1,8 eura. Pripravujeme spôsob inej valorizácie, iného mechanizmu, bavíme sa o tom, či to bude vyjadrené pevnou čiastkou alebo percentuálne,“ vysvetlil po stredajšom rokovaní vlády minister práce Ján Richter. Do programového vyhlásenia vlády ministerstvo práce zahrnulo politiku zamestnanosti, sociálnu politiku, dôchodkovú politiku i rodovú rovnosť.

Plánuje sa zvyšovanie materskej

Ako ďalej uviedol Richter, do programového vyhlásenia vlády zakomponovali zvýšenie materskej. Minister chce, aby matky mali v plnej miere prostredníctvom sociálnej dávky hradenú stratu príjmu z predchádzajúceho zamestnania. Plánujú zabezpečiť opatrovateľom, najmä matkám a príbuzným, ktorí sa starajú o ťažko postihnutých, aspoň minimálnu mzdu.

Prioritou je zníženie nezamestnanosti

V politike zamestnanosti je podľa neho prioritou znížiť počet dlhodobo nezamestnaných. „Jedna z prvých legislatívnych úloh je vypracovanie nového zákona ohľadom sociálnych podnikov inkluzívnej práce, kde chceme zapracovať všetky veci, ktoré sme predtým deklarovali. To znamená pozitívnu diskrimináciu pri verejnom obstarávaní,“ pokračoval. Minister očakáva, že zákon bude schválený v priebehu tohto roka.