Platíte odvody? Toto za ne dostanete

Odvody nám mesačne zo zárobku ukrajujú desiatky eur. Ale viete, čo za ne v prípade potreby dostanete?

Ak chcete dostať dávky z dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia a či poistenia v nezamestnanosti musíte splniť nasledujúce podmienky. „Nárok na dávky má poistenec, ktorý správne a včas odvádza poistné na konkrétny druh poistenia dostatočne dlho," vysvetlil pre portál pravda.sk riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Výnimkou je však zamestnanec, za ktoré odvádza poistné zamestnávateľ. Ten môže dostať dávky aj vtedy, ak za neho zamestnávateľ riadne a včas neodvádzal poistné. Zamestnanec však musí byť riadne zaregistrovaný.

Pokiaľ ide o živnostníkov, tí dostanú dávky vyplatené len vtedy ak si riadne platia poistné. Do dôchodku sa podnikateľom ráta iba to poistné, ktoré aj v skutočnosti zaplatili.

Ak chce živnostník dostávať nemocenské, musí byť uznaný práceneschopným a mať zaplatené nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Rovnako je to aj v prípade, ak by chcel podnikateľ ošetrovné alebo materské.

Od januára vzrástol minimálny vymeriavací základ zo 429 eur na 441,50 eura a maximálny zo 4 290 na 6 181 eur. Najnižšie poistné pre živnostníka je tak 146,35 eura, pre dobrovoľne poistenú osobu je to 155,18 eura.

Zvýšila sa aj úrazový a pozostalostnú úrazová renta, a to o dve percenta. O rovnaké percento vzrástli aj maximálne úrazové dávky.

Tento rok sú vyššie aj maximálne výšky nemocenských dávok. Ak teda budete tento rok chorí, môžete dostať nemocenskú dávku v maximálnej výške 990 eur mesačne pri 31 dňovom mesiaci, resp. 958 eur pri 30 dňovom mesiac. Materské získate v maximálnej výške 1260 eur pri 31 dňovom mesiaci, resp. vo výške 1219,30 eura pri 30 dňovom mesiaci a ošetrovné maximálne 319,40 za 10 dní.

Výška dávky v nezamestnanosti sa mení k 1. júlu. Do 30. júna je tak maximálna suma stanovená na 900 eur v mesiac ktorý má 31 dní a 871 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Ak sa nechcete spoliehať iba na peniaze od štátu, kliknite SEM