Poisťovňa Astra skončila. Čo majú robiť jej klienti

Ďalšia poisťovňa ukončila na Slovensku svoju činnosť. Jej klienti sa, v prípade nahlásenia poistnej udalosti alebo nespotrebovaného poistného, môžu obrátiť na garančný fond alebo Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Slovenská pobočka spoločnosti ASTRA definitívne na Slovensku končí, potvrdil to prvostupňový súd v apríli tohto roku a nie je možné sa voči rozhodnutiu odvolať, informuje o tom webový portál Národnej banky Slovenska.

Klientov už začali vyplácať

 Keďže ide o poisťovňu z Rumunska, vzťahuje sa na ňu rumunský zákon o poistení a zaistení a rumunský garančný fond už začal na základe súdneho rozhodnutia vyplácať nároky spotrebiteľov. Ide najmä o nespotrebované poistné, výplaty poistných plnení a pod.

90 dní na náhradu škody

 Národná banka Slovenska upozorňuje, že v prípade poistných udalostí, ktoré nastali alebo nastanú po tom, čo sa rozhodnutie súdu stalo právoplatným, si klienti budú môcť nárokovať plnenie najneskôr do 90 dní odo dňa právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Klienti, ktorí zatiaľ nenahlásili prípadnú udalosť sa môžu so svojim nárokom priamo obrátiť na rumunský garančný fond. K dispozícií sú aj tlačivá zverejnené v slovenskom jazyku.

Čo vybavíte na Slovensku

 V prípade poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, klientom, ktorí si uplatnili svoje nároky prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov, bude nároky vyplácať Slovenská kancelária poisťovateľov zo slovenského garančného fondu.