Poisťovňa má voči nám novú povinnosť

Poisťovne pri úrazoch automaticky neakceptujú správy od lekára, majú na to vlastné tabuľky. Tento nesúlad vyvolával časté spory, preto Národná banka Slovenska urobila zmeny.

 Takmer poldruha roka zodpovedá Národná banka Slovenska nielen za finančné zdravie bánk a poisťovní, ale aj za ochranu spotrebiteľa. Má napríklad právomoc definovať nekalé praktiky a vydáva pre nich metodické usmernenia, píše portál etrend.sk

Poisťovňa má povinnosť

 Poistenie patrí k najkomplikovanejším produktom na finančnom trhu, preto sa jedno z prvých odporúčaní týkalo práve jeho. Ak si klient až pri úraze a poistnom hlásení uvedomí, že urobil zlé rozhodnutie, šanca na nápravu už neexistuje. Usmernenie Národnej banky Slovenska hovorí o povinnosti zverejňovať takzvané oceňovacie tabuľky. Tie musia byť súčasťou poistných podmienok a klient ich má dostať spolu s poistnou zmluvou. Na prvý pohľad môže ísť o ďalšie zbytočné papiere navyše, tabuľky majú 10 až 20 strán, no ide o dôležité informácie.

Lekárska správa nestačí

 Klient napríklad uzavrie pripoistenie trvalých následkov úrazu, ale v skutočnosti klient vôbec nevie, akú sumu dostane za amputovanú nohu, zlomenú ruku či vypichnuté oko. Bez oceňovacích tabuliek tiež pacient nebude vedieť, ako dlho mu poisťovňa preplatí nevyhnutný čas liečenia. Poisťovacie domy totiž automaticky neakceptujú potvrdenie lekárskej správy, na nevyhnutné liečenie majú vlastné tabuľky a nesúlad lekárskych správ a tabuliek poisťovní býva často dôvodom sporov.

Zákon upozorňuje

 Niektoré poisťovne v minulosti oceňovacie tabuľky k zmluvám neprikladali. Klienti do nich mohli len nahliadnuť na pobočkách poisťovní. Po novom už musia byť súčasťou poistných podmienok zmluvy. V usmernení sa doslova píše, že iba odkázanie na oceňovacie tabuľky zverejnené na internete, alebo uistenie, že klientovi budú poskytnuté v budúcnosti na vyžiadanie, je v rozpore so zákonom. Metodický pokyn tiež hovorí o podmienkach, za akých môže poisťovňa jednostranne oceňovacie tabuľky zmeniť. Takúto zmenu považuje regulátor, čiže Národná banka Slovenska za neprijateľnú podmienku, pripúšťa však aj výnimky. Dôvodom na jednostrannú zmenu môže byť napríklad lekársky zákrok, ktorý sa stane v Slovenskej republike bežne dostupným a pomôže zdravotné poškodenie úplne odstrániť alebo čiastočne zmierniť. Poisťovňa však musí takúto zmenu odôvodniť.