Poisťuje sa celá rodina. To nie je heslo, to je obrovská výhoda

Životné poistenie si dnes dokáže uzatvoriť až sedem ľudí súčasne, dokážu tak vyriešiť komplexne požiadavky viacerých členov domácnosti alebo známych v jednej zmluve, píše špecialistka Salve Mária Korcová.

Životné poistenie pre celú rodinu si v dnešnej dobre môžu klienti uzatvoriť už aj prostredníctvom jednej zmluvy. Dokážu tak vyriešiť komplexne požiadavky viacerých členov domácnosti alebo známych a dokonca môžu aj ušetriť.

  1. Je možné poistiť viac členov domácnosti v jednej zmluve?

 Áno, je to možné. Na jednu zmluvu je možné poistiť až sedem ľudí. Môžu to byť až siedmi dospelí, deti, ale môžu to byť aj osoby, ktoré nemajú žiadny príbuzenský vzťah. Napríklad, môže na zmluve byť uvedený starý rodič, jeho druh alebo družka a vnučka.

  1. Aké výhody má uzatvorenie zmluve pre viaceré osoby?

 Hlavnou výhodou takejto rodinnej zmluvy je, že klienti ušetria na poplatkoch. Dokážu získať zľavu z ceny pripoistení, majú voľnosť pri výbere doplnkových poistení. Do zmluvy je možné „vstupovať“ a upravovať poistnú ochranu v čase akejkoľvek situácie. Takáto zmluva je mimoriadne vhodná pre rodiny, ktoré chcú byť poistené spoločne s deťmi.

  1. Aké pripoistenia môžu mať členovia rodiny v takejto zmluve?

 Je možné vybrať si z rôznych druhov pripoistení, napríklad vybrať si poistnú ochranu pre prípad  úrazu, operácie, hospitalizácie, invalidity, choroby a z ďalších možných doplnkových pripoistení, ktoré ponúkajú poisťovne.

  1. Je možné v jednej zmluve sporiť pre celú rodinu a mať súčasne poistených všetkých členov rodiny?

 Áno, je možné mať poistnú celú rodinu a sporiť formou mimoriadneho poistného na takejto zmluve, treba však počítať s administratívnym poplatkom za vklad vo výške troch percent. Klient môže sporiť pravidelne alebo vložiť iba jednorazový vklad. Taktiež môže vložené  peniaze kedykoľvek vybrať bez poplatku. Existujú však aj iné, výhodnejšie možnosti sporenia pre klientov. 

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →