Potrebujeme finančných agentov? Svet v tom má jasno

V krajinách Európy prax potvrdzuje, že o potrebe kvalitného finančného agenta nik nepochybuje. Profesionáli dokonca dnes môžu vyniknúť aj vďaka certifikátom udeľovaným Európskou asociáciou finančného plánovania (EFPA), píše špecialistka Salve Slavka Mráziková.

Európska asociácia finančného plánovania (EFPA) má dnes prívlastok najrešpektovanejšej nezávislej organizácie, ktorá udeľuje certifikáty odbornosti finančným agentom. Má zastúpenie už v 12 krajinách Európy, kde udeľuje certifikáty, a to s cieľom zvyšovania profesionality služieb najmä v oblasti finančného poradenstva (EFA) a finančného plánovania (EFP). Tým ďalším nesporne je, že sa zúčastňuje konzultačných procesov v rámci prípravy legislatívy Európskej únie.

Slovenské certifikáty

Na Slovensku funguje Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov ako strešná organizácia, ktorá stanovuje podmienky činnosti finančných agentov a vykonáva aj odborné skúšky. 

Certifikát nateraz nie je ekvivalentom a ani na Slovensku by zatiaľ nebol ekvivalentom skúšok požadovaných národným regulátorom. Na druhej strane, tým, že je udeľovaný nezávislou organizáciou, držiteľ získava kontext, rozhľad a prehľad o trhu, sebadôveru a schopnosť dať klientom erudovanejšie poradenstvo. Vďaka certifikátu sa stáva členom elitnej skupiny. Držiteľ získava spolu s certifikátom aj možnosť používať titul EFA, respektíve EFP za menom.

Profesijný verzus akademický titul

Tí, čo chcú získať certifikát, musia mať prax, musia chcieť investovať do seba, a to nielen peniaze, ale hlavne čas. Certifikát udeľovaný EFPA pritom zabezpečuje profesijný, nie akademický titul. Laicky povedané s akademickým titulom, ktorý raz získate, idete do hrobu. S profesijným certifikátom titul navždy nezískavate a musíte si ho udržovať. Máte povinnosť každoročného následného vzdelávania, aby boli certifikácia a odbornosť aktuálne.

S vyšším vzdelaním prichádzajú aj vysokopríjmoví klienti

Ak to finančný agent myslí so svojou profesiou vážne, tak na sebe musí pracovať. EFA skúška mu dá daný rozhľad a vzdelanie. To, či bude mať vysoko alebo nízkopríjmových klientov, je až druhoradé. V prvom rade potrebuje mať prehľad o celom trhu, čo ho však zároveň posúva aj k skupine vyšších príjmových a vzdelanejších skupín, ktoré si potrebu mať finančného sprostredkovateľa či poradcu uvedomujú.

Je zrejmé, že finančné sprostredkovanie a poradenstvo nemôže robiť každý v zmysle, že jeden deň odložím nožničky, ktorými strihám vlasy, a druhý deň budem ponúkať poistenie. EFA certifikáty znamenajú pre profesiu vyššiu pridanú hodnotu, ktorá bude najmä v budúcnosti rozhodujúca.

Ak chcete kvalitného finančného poradcu, kliknite sem