Pravda o finančných agentoch: Aké majú provízie a čo musia robiť?

Slovensko čaká rozsiahla novela zákona o finančnom sprostredkovaní. Celé odvetvie je pod silným tlakom, či je potrebné zverejňovať provízie a zvyšovať požiadavky na kvalifikáciu. Aká je pravda? Odpoveď vám dá špecialistka Salve Slavka Mráziková.

Je veľmi jednoduché povedať, že provízie, ktoré platia poisťovne, alebo banky finančným sprostredkovateľom zbytočne odčerpávajú peniaze z trhu, či dokonca oberajú finančné domy o zisky. V skutočnosti sú to práve finanční sprostredkovatelia, ktorí stoja na strane klientov bánk a poisťovní a pomáhajú im k lacnejším úverom, poistkám a množstvu iných finančných produktov.

Zároveň platí, že finanční sprostredkovatelia nie sú nepriateľmi poisťovní a bánk. Naopak - sú to významní obchodní partneri finančných domov a prinášajú im ročne desiatky a stovky tisíc klientov. A za túto službu inkasujú peniaze tak isto, ako akékoľvek iné, služby poskytujúce firmy.

Pomoc klientovi je na prvom mieste

Je ilúziou myslieť si, že iba nákladné reklamné a marketingové kampane kamenných poisťovní a bánk im zabezpečia prísun klientov. Zďaleka nie. Finančný sprostredkovateľ je chodiaca reklama finančnej služby ako takej. Nielenže má detailný prehľad o aktuálnej ponuke na celom trhu, ale pozná aj jeho zákutia, vie stanoviť najvýhodnejšiu stratégiu a hlavne - vie dopomôcť klientovi ku najlepšej možnej cene.

Koľko zarobia finanční sprostredkovatelia a čo všetko musia robiť?Koľko zarobia finanční sprostredkovatelia a čo všetko musia robiť?

Pohľadom laika sa celý kolotoč točí „len okolo provízií“ navyše zaniká ďalší a veľmi podstatný fakt, že práca sprostredkovateľa sa nekončí pri podpise zmluvy, ktorú sprostredkoval. Dobrý finančný sprostredkovateľ sa o daného klienta stará počas celej doby platnosti kúpeného produktu. Dokonca sa o neho starať musí, pretože tak mu to určuje zmluva.

Sprostredkovateľ často rieši kompletnú agendu poistnej udalosti, ktorá je pre každého klienta vždy stresová a nepríjemná záležitosť. Medzi sprostredkovateľom a klientom je často krát dlhoročný a dlhodobý vzťah, ktorý nezriedka prerastie do rodinných priateľstiev. Sprostredkovateľ sa stáva súčasťou životov mnohých rodín - ich vzťah sa často podobá na vzťah ku rodinnému právnikovi, alebo doktorovi.

Finanční sprostredkovatelia nie sú iba stroje na provízie

Preto a pre mnohé iné dôvody, nie je správne a ani spravodlivé tvrdiť, že sprostredkovatelia sú iba stroje na provízie. Provízie sú totiž ich jediným príjmom, ktorý len na Slovensku živí takmer 30 tisíc ľudí a ich rodiny. Tých ľudí, ktorí si priemerne mesačne zarobia 600 až 1 500 eur, neotravujú štát na úradoch práce, ale starajú sa sami o seba. Najazdia ročne státisíce kilometrov a sú vždy pripravení poskytnúť svojimi klientom najlepšiu možnú službu.

A že sa aj medzi nimi nájdu aj takí, ktorí to nerobia tak dobre? Áno - nájdu sa, a v ktorom odvetví nie?

Chcete sa stať finančným sprostredkovateľom? Kliknite sem

Slavka Mráziková

Zaoberá sa komplexným riešením rodinných financií. Jej špecializáciou je financovanie bývania a investície.

Viac od autora →