Prečo sa nemusíte obávať podielových fondov

Väčšina ľudí pokladá podielový fond za rizikový. Dnes sú úrokové sadzby bánk takmer bezvýznamné a práve táto forma sporenia má stále väčší význam. Majú dôvod sa ľudia obávať o svoje peniaze? Odpoveď na túto a aj ďalšie otázky Vám dnes v Salve poradni odpovie špecialista Salve Martin Kríž. 

Čo je to podielový fond?

Podielový fond je forma majetku, ktorá je tvorená cennými papiermi, peniazmi a inými majetkovými hodnotami, ktoré spoločne vlastnia ľudia, ktorí investovali. Vlastnícke práva investorov reprezentujú podielové listy.

Čo znamená sporenie v podielových fondoch?

Podielový fond je typickou formou kolektívneho, nepriameho investovania.

Aké riziká sú spojené so sporením vo fondoch?

Pri každej investícii treba zvažovať tri základné parametre - výnos (koľko danou investíciou získam), riziko (aké veľké hrozí nebezpečenstvo, že môžem časť investovaných prostriedkov stratiť) a likviditu (ako rýchle a za akých podmienok môžem svoju investíciu premeniť na hotové peniaze).

Je sporenie cez podielové fondy výhodnejšie ako sporenie napr. v banke?

Podielové fondy ponúkajú veľmi zaujímavú kombináciu týchto troch parametrov a vďaka širokej ponuke si môže nájsť ten pravý fond snáď každý. Nakoľko sú dnes úrokové sadzby bánk takmer bezvýznamné, práve táto forma sporenia má stále väčší význam.

Viem si vybrať peniaze kedykoľvek, keď ich potrebujem?

Je to otázka likvidity, čiže dostupnosti, ktorú by si mal každý investor preveriť, poprípade sa poradiť s človekom, ktorý sa touto problematikou zaoberá.

Musím pravidelne sporiť?

Je to závislé od typu zmluvy, ktorú podpisujem

Môžem prísť o peniaze keď sporím v podielových fondoch?

Na túto otázku by som reagoval tiež otázkou.  Dá sa preplávať z jednej strany na druhú? Áno! Len každý by mal zvážiť do akej vody vstupuje. To, že viem plávať, ešte neznamená, že sa vrhnem do Dunaja. Každá investícia, tak ako každá rieka, má svoje pravidlá. Pred vstupom by som mal vedieť kam vstupujem. Ak to neviem, alebo som si nie istý, treba sa opýtať a najlepšie niekoho skúseného.

Prajem všetkým, aby investície do podielových fondov boli úspešné a ľudia sa pri nich naučili pracovať s peniazmi tak, aby to prinášalo pridanú hodnotu .

Martin Kríž

Pomáha klientom spravovať a zhodnocovať finančné rezervy.

Viac od autora →