Sedmoro šťastia

Ak  veríte, že to dokážete, máte pravdu. Rovnako, ak veríte, že to nedokážete, máte pravdu tiež, píše regionálny riaditeľ Salve František Buranský.

Často sa zamýšľam nad rozdielom medzi ľuďmi, ktorí majú všetko a tými, ktorí nemajú nič. Prečo sa niektorí ľudia, ktorých osud zrazil na kolená, dokážu opäť postaviť na nohy a získať úspech a prosperitu, kým zasa iní, ktorí majú všetko, si zo života sami urobia peklo?

Uvedomujem si, že ľudia, ktorí sa v živote dokázali presadiť, nemajú o nič menej problémov ako tí, ktorí sú v živote neúspešní. Podstatný je len spôsob, akým svoj život prijímame a aké sú naše reakcie na okolnosti, ktoré nás v živote postihnú.

Mnoho ľudí mi povedalo: Ty si mal ale šťastie!

Áno, mal. Ale som presvedčený, že šťastiu, aby na vás sadlo, je treba pripraviť pôdu:

1. Absolútne veriť, že to čo robím, je  pre okolie prospešné.
2. Absolútne veriť, že keď to niekedy už niekto dokázal, MUSÍM to dokázať i ja, lebo CHCEM!
3. Dokonale sa obrniť voči pochybovačnému okoliu!

Ak chceš byť úspešný, tak budeš. / Foto: pixabay.comAk chceš byť úspešný, tak budeš. / Foto: pixabay.com

4. Aktivity a ich dostatočná intenzita je to, čo jediné môže priniesť výsledky a odhaliť, až koľko vnútornej sily vo mne je.
5. Dôkladné  zvládnutie toho, čo robím /teória-štúdium, tréning, prax/.
6. Disciplína.
7.Viera vo víťazstvo! Je zaujímavé sledovať, ako ľudia dokážu  uveriť, že napríklad zviera naučia zmenám správania a dokážu to. No na druhej strane neveria, že niečo dokážu u seba. Ani sa o to nepokúsia. Ak  veríš, že to dokážeš, máš pravdu. Rovnako, ak veríš, že to nedokážeš, máš pravdu tiež!

Veľa životných situácií ma utvrdilo v pravdivosť výroku Edmunda Spensera: O tom, či budeme zdraví alebo chorí, šťastní alebo nešťastní, bohatí či chudobní, rozhoduje len a len naša myseľ.