Seriál o cestovnom poistení: Kompletná ponuka našich poisťovní

Leto je za rohom a vy už určite plánujete dovolenku. Nemali by ste však zabudnúť na cestovné poistenie, radí špecialistka Salve Mária Korcová. Prečítajte si tretí diel jej seriálu o ponukách cestovného poistenia v našich poisťovniach.

Dnes rozoberieme riziká v jednotlivých slovenských poisťovniach, ktoré pokrýva krátkodobé cestovné poistenie Allianz – Slovenskej poisťovne, ČSOB poisťovne, Generali Poisťovne, KOOPERATIVA poisťovne a UNION poisťovne.

Allianz poisťuje v cestovnom poistení aj iné riziká

Cestovné poistenie Allianz – Slovenskej poisťovne zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. Okrem toho ponúka poisťovňa navyše aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu poskytuje automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Čítajte viac:

Seriál o cestovnom poistení: Doplnkové a volitelné pripoistenia

Seriál o cestovnom poistení: Liečebné náklady a asitenčné služby

V ČSOB je základom poistenie liečebných nákladov

Základnou súčasťou tohto typu poistenia v ČSOB poisťovni je poistenie liečebných nákladov, ktoré pokrýva:

- lekárske ošetrenie, operáciu alebo diagnostiku,

- pobyt v nemocnici,

- lieky predpísané lekárom,

- prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,

- prepravu späť na územie Slovenskej republiky,

- náklady na cestovanie a ubytovanie sprevádzajúcej osoby.

Poisťovňa ponúka aj rôzne pripoistenia, napríklad úrazové pripoistenie, pripoistenie meškania batožiny či odletu, pripoistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo veci, či pripoistenie storna zájazdu.

V Generali rôzne poistné balíčky

Krátkodobé cestovné poistenie od Generali Poisťovne

Klasik v sebe zahŕňa liečebné náklady i asistenčné služby.

V produkte Plus už poisťovňa ponúka navyše úrazové poistenie, poistenie pátrania a záchrany, ako aj poistenie zodpovednosti.

Balíček Komfort obsahuje poistenie batožiny a asistenčné služby nadštandard. V ponuke je tiež cestovné poistenie Komplet, ktoré zahŕňa všetky tieto pripoistenia.

Kompletná ponuka cestovného poistenia.Kompletná ponuka cestovného poistenia.

KOOPERATIVA ponúka Eurotravel

V rámci komplexného krátkodobého cestovného poistenia Eurotravel od KOOPERATIVA poisťovne máte možnosť zvoliť si rozsah poistenia a rovnako tak aj výšku poistných súm. Vami vybrané poistenie môže zahŕňať:

- poistenie liečebných nákladov,

- poistenie batožiny,

- úrazové poistenie,

- poistenie zodpovednosti,

- poistenie nepojazdného vozidla,

- poistenie predčasného návratu.

Prostredníctvom asistenčných služieb poisťovňa poskytuje plnenie lekárskeho vyšetrenia, ošetrenia, hospitalizácie, nutnej operácie, liekov a zapožičania zdravotníckych pomôcok, nákladov za prepravu do nemocnice, nákladov za prepravu na Slovensko, nákladov za záchranné práce, návštevy chorého, predĺženia pobytu, prepravy dieťaťa, prepravy telesných pozostatkov, predčasného návratu na Slovensko i nákladov vzniknutých v dôsledku nepojazdného vozidla.

Okrem tohto aj plnenie z poistenia batožiny, smrti a trvalých následkov úrazu, zodpovednosti za škodu, poistenia nečerpaných služieb i storna zájazdu.

UNION ponúka 4 typy krátkodobého cestovného poistenia

Aj v UNION poisťovni si môžete vybrať rozsah vášho krátkodobého cestovného poistenia.

Balíček BASIC obsahuje poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby bez limitu a úrazové poistenie.

V rámci produktu STANDARD si môžete poistiť aj zodpovednosť za škodu a OPTIMUM zahŕňa aj poistenie batožiny a technickej pomoci v horách v zahraničí. Okrem toho ponúka poisťovňa vytvorenie vlastného balíčka cestovného poistenia.

Komplexné cestovné poistenie osôb môže podľa výberu klienta zahŕňať poistenie:

- liečebných nákladov,

- úrazu a smrti,

- batožiny,

- zodpovednosti za škodu

Cestovné poistenie je určené pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia a chcú vylúčiť riziko finančných ťažkostí v prípade neočakávaných udalostí. Kompletná ponuka cestovného poistenia vám umožní vycestovať do zahraničia s vedomím istoty, že ste zabezpečený pre prípad náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe, a že sa kedykoľvek môžete obrátiť na asistenčnú spoločnosť so žiadosťou o pomoc.

Z cestovného poistenia sa poskytuje úhrada nevyhnutných nákladov poisteného na ošetrenie, ktorému sa počas poistného času bol nútený podrobiť v dôsledku úrazu či choroby. Nevyhnutné náklady na ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nutné na nevyhnutnú liečbu a ošetrenie úrazu alebo náhle vzniknutej choroby. Za náklady na ošetrenie sa považujú výdaje na nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s úrazom alebo chorobou vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezprostredne súvisia a sú lekárom predpísané.

Najčastejšie otázky
Čo robiť ak sa mi stal úraz v zahraničí?
Zavolajte asistenčnú službu, ktorá Vám v slovenčine doporučí nemocnicu a pomôže zorganizovať vyšetrenie alebo prípadnú hospitalizáciu. Telefónne číslo asistenčnej služby preto majte vždy k dispozícii. Rovnako si so sebou do zahraničia nezabudnite zobrať poistku, ktorá slúži ako doklad pre platné cestovné poistenie.
Ak absolvujem ošetrenie u lekára v zahraničí, musím niečo platiť?
Menšie čiastky môžete uhradiť, doklad o zaplatení si po príchode na Slovensko necháte preplatiť poisťovňou. Vyššie čiastky by ošetrujúci lekár alebo nemocnica mala fakturovať priamo poisťovni, v ktorej ste si uzavreli cestovné poistenie. Poistením sa preukážete asistenčnou kartou alebo číslom Vášho poistenia a názvom poisťovne tak, aby si to lekár mohol overiť.

Ak chcete kvalitné cestovné poistenie, kliknite SEM

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →