Slováci sa dostanú k úverom na bývanie ťažšie

Ak klient nedokáže splniť podmienky pri úveroch na bývanie, poskytne sa mu iný typ úveru. Tomuto chce novela zákona zabrániť.

 Národná banka Slovenska pred dvoma rokmi vydala odporúčania k poskytovaniu spotrebiteľských úverov, ale nie sú pre banky záväzné a centrálna banka tak nemôže uplatňovať pokuty, píše portál pravda.sk.

Staronové zmeny

 Ministerstvo financií chce docieliť väčší dohľad nad poskytovaním spotrebiteľských úverov a preto navrhlo novelu zákona, ktorá sprísňuje poskytovanie týchto úverov. Jej účinnosť navrhujú od 1. decembra 2016. Niektoré opatrenia uvedené v novele zákona sú už aplikované aj v zákone o úveroch na bývanie. Takže ich zavedením aj do zákona o spotrebiteľských úveroch sa má dosiahnuť, aby sa neobchádzal jeden zákon druhým. Napríklad vtedy, ak klient nedokáže splniť podmienky pri úveroch na bývanie, poskytne sa mu iný typ úveru. Tomuto chce novela zákona zabrániť.

Príjem za každých okolností

 Medzi najzásadnejšie ustanovenia patrí povinnosť určiť ukazovateľ, či žiadateľ o úver bude schopný úver splácať. Banky aj nebankové spoločnosti musia pred poskytnutím úveru tento ukazovateľ vypočítať. Zákon definuje presný vzorec, ako to majú spraviť. Takže by sa nemalo stať, že úver poskytnú niekomu, kto ho nebude mať z čoho splácať. Napríklad ľuďom bez príjmu, prípadne preúverovaným ľuďom a podobne. Tento ukazovateľ sa musí pravidelne prehodnocovať a príjem sa musí vždy preverovať, nemôže sa banka alebo nebanková spoločnosť spoliehať napríklad, len na čestné prehlásenie klienta.

Len spoločnosť s licenciou

 Spotrebiteľské úvery môže poskytovať len spoločnosť s povolením, resp. licenciou od centrálnej banky. V opačnom prípade sa úver považuje za bezúročný. Podstatnou zmenou je, že tieto opatrenia platia nielen pre nové úvery, ale aj pri refinancovaní starším úverov, pri ktorých sa často úvery navyšujú, keďže úroky sú historicky najnižšie.