Spotrebné úvery budú lacnejšie, ale menej dostupné

Úroky na spotrebných úveroch by mali klesať. Ich poskytovanie ovplyvní aj novela zákona o spotrebných úveroch už v decembri. 

 V prvom polroku schválili banky o dve tretiny viac úverov na bývanie než pred rokom a požičiavali výrazne lacnejšie. Čoraz silnejšie je na tom aj poskytovanie spotrebných úverov. Aj keď pri nich stále chýba tá najpríťažlivejšia črta hypoték a nie sú vôbec lacné, píše portál etrend.sk.

Úvery hlava-nehlava

 Spotrebné úvery na Slovensku sú najdrahšie v eurozóne. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) možno čakať, že banky sa rovnako ako pri úveroch na bývanie aj v spotrebnom úverovaní dostanú k priemeru eurozóny a úroky na spotrebných úveroch by mali klesať. Dotlačia sa k tomu samy konkurenčným tlakom, pretože úrokové príjmy zo spotrebných úverov budú mať pre banky v nasledujúcich rokoch čoraz väčší význam. A tak budú naháňať objemy nových obchodov. Vyšší záujem o spotrebné úvery by však nemal viesť k tomu, že banky budú úverovať hlava-nehlava, postará sa o tom novela zákona o spotrebných úveroch.

Predvianočné obdobie

 Na Slovensku zvykne byť silným obdobím pre poskytovanie spotrebných úverov práve predvianočný čas.  Ale už tento rok by to mohlo byť inak, pretože už predvianočné spotrebiteľské zadlžovanie by mala usmerniť novela zákona o spotrebnom úverovaní, ktorej medzirezortné pripomienkovanie sa skončilo začiatkom augusta. Patrí k nej aj opatrenie NBS o posudzovaní schopnosti klienta splácať úver. Práve overovanie bonity klienta je podstatou novely a jeho nové pravidlá by mali platiť už od začiatku decembra. Výdavky na nový úver aj staré záväzky by tak nemali prevýšiť disponibilné príjmy klienta. Teda príjmy klienta znížené o „náklady na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb“. Finančné domy si môžu podľa znenia zákona stanoviť vlastné prísnejšie limity.