Správne poistné sumy Vás vedia zachrániť

Ľudia dokážu míňať na dovolenky, ale už menej myslia na svoje finančné zabezpečenie. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil manželský pár, ktorého životný štandard sa prudko znížil nečakanou práceneschopnosťou jedného z manželov. Vďaka čomu a komu mohli situáciu zvládnuť, o tom už píše špecialistka Salve Mária Korcová. 

  Poznám manželov, ktorí si poistenie uzatvorili až po mojom dlhodobom vysvetľovaní. Radšej peniaze míňali na dovolenky, ako by mysleli na zabezpečenie seba a svojej rodiny. Po určitom čase klient nešťastne spadol a zlomil si člnkovitú a stehennú kosť. Zostal práceneschopný. Životný štandard manželov sa automaticky znížil, pretože dávka zo Sociálnej poisťovne nestačila na bežné výdaje ich domácnosti.

 Keďže si uzatvoril životné poistenie, mohol si časť príjmu kompenzovať poistením. Jeho liečba trvala 270 dní a keďže jeho denná dávka za liečenie úrazu bola nastavená na 20,- eur za deň, tento klient dostal od poisťovne 5 400,- eur. Keď sa presvedčil, že poistenie má svoj význam, rozhodol sa uzatvoriť poistenia aj svojim deťom.

 Najväčším víťazstvom tohto klienta bolo, že mal správne nastavené poistenie. Pomohlo mu pokryť jeho mesačné platby v čase jeho úrazu. Preto je veľmi dôležité nastaviť si poistné sumy spolu s finančným poradcom. On má prehľad a vie, ako by malo byť poistenie nastavené správne. Čím vyššie sú nastavené poistné sumy, tým je vyššie poistné plnenie.

 Klient má možnosť rozhodnúť sa prikúpiť si rôzne pripoistenia, napríklad:

Tzv.„bolestné po úraze“ je poistenie času, ktorý je nevyhnutný na liečenie následkov úrazu. Každá úrazová diagnóza je bodovo ohodnotená a klient dostane vyplatené peniaza za daný počet dní, ktoré úraz liečil alebo ako percento z poistnej sumy. Väčšinou je určená minimálna doba liečenia. Ak klient úraz lieči menej, nemá nárok na vyplatenie. V dnešnej dobe sa pristupuje čoraz viac k vyplácaniu na základe obvyklej doby liečenia. 

Tzv. „poúrazová hospitalizácia“ je denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu. Poisťovňa vyplatí klientovi peniaze za každý deň strávený v nemocnici. Výplata tohto pripoistenia je určená v poistných podmienkach zmluvy.

Poistenie nákladov spojených s úrazom.“  Ide o náklady na dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zdravotnícky a obväzový materiál, náklady na kúpu ortopedických pomôcok a podobne..

Pri uzatváraní životného poistenia by ste si mali nechať poradiť. Najlepšie finančným sprostredkovateľom, ktorý má nezávislý pohľad a hlavne dlhoročné skúsenosti.

 

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →