„Stali ste sa našim klientom. Tak, čo ešte od nás chcete?!“

Poisťovne sa k ľuďom správa úplne inak pred a po podpise zmluvy, znie najčastejšia výhrada Slovákov.

 Ako sa poisťovňa skutočne zachová v ťažkých životných situáciách, tak to sa klient v žiadnej zmluve nedočíta, píše portál etrend.sk.

PRED a PO

 Medzi najčastejšie dôvody nespokojnosti s poisťovňou patrí odlišný prístup ku klientovi v čase pred podpisom zmluvy a po ňom, ale aj spôsob informovania. Informácie sa ku klientovi nedostávajú tak, ako by sa – vzhľadom na postup pri poistnom plnení – mali dostávať. Napríklad, agenti neochotne a nedostatočne vysvetľujú detaily poistných podmienok, čo môže byť zapríčinené aj neznalosťou produktov.

Zmena za to... isté!!!

 Klienti za problém považujú aj prezmluvňovanie. Znamená to, že klientovi agent alebo priamo poisťovňa odporučí zrušiť existujúce zmluvy, pričom obratom mu ponúka uzatvoriť takmer identické poistenie. Nespokojní sú aj v prípade administratívnych úkonov, pri ktorých klient pri poistnej udalosti vypĺňa veľa formulárov s veľmi podobným obsahom. Problémom je aj  neochota vyplatiť poistné plnenie v požadovanej výške alebo čase.  Na tomto má však veľký podiel spôsob a úroveň uzatvárania poistnej zmluvy.

Čo očakáva klient

 Ľudia by ocenili, ak by častejšie preškoľovali svojich agentov a zlepšili ich výber, zmodernizovali obchodné priestory, zjednotil sa postup pri likvidácii a riešení poistných udalostí v rámci jednej poisťovne. Ocenili by tiež, ak by bolo menej administratívy a do procesov spojených s riešením poistných udalostí bolo zapojených viac moderných technológií.