Stavebné sporenie po novom

Bližšie nám novinky ohľadne staveného sporenia vysvetlí v odbornom blogu špecialistka Salve Erika Hadbávna...

V posledných týždňoch rezonujú na finančnom trhu otázky ohľadom nového zákona o hypotekárnych úveroch. Práve preto, by som sa chcela dnes zamerať aj na stavebné sporenie,  nakoľko sa ma na to v posledných dňoch klienti pýtajú, či sa tento zákon vzťahuje aj na úvery, ktoré čerpajú od stavebnej sporiteľne.  Odpoveď je samozrejme áno, nakoľko stavebné sporiteľne sú špecializované banky, ktoré sa zameriavajú práve na zabezpečenie bývania.

Čo je stavebné sporenie, načo slúži a ako funguje

 Stavebné sporenie je výhodné a štátom podporované sporenie. Stavebný sporiteľ si svojimi vkladmi, štátnou prémiou a úrokmi nasporí časť finančných prostriedkov na zlepšenie svojho bývania, druhú časť môže potom získať ako výhodný stavebný úver. Pred tým, než sa rozhodnem spustiť si stavebné sporenie je dobré vedieť, čo chcem dosiahnuť spustením stavebného sporenia, budem chcieť v budúcnosti využívať aj stavebný úver alebo si chcem len sporiť? Klienti sú väčšinou presvedčení o tom, že stavebné sporenie trvá 6 rokov, to je však len určená doba viazanosti pre dokladovanie účelu využitia fin. prostriedkov, môžu  pokračovať v sporení ďalej aj po uplynutí 6 rokov s možnosťou naďalej využívať štátnu prémiu. Nie je nutné spúšťať si stavebné sporenie novou zmluvou.  Ak má klient spustených viac zmlúv stavebného sporenia, čo aj môže, musí však vedieť, že prémiovo zvýhodnenú môže mať len jednu zmluvu, tz., že štátna prémia je pridelená iba jedna na jedno rodné číslo, ostatné zmluvy prémiovo zvýhodnené nie sú. Klient si sám určí, ktorú zmluvu chce mať prémiovo zvýhodnenú. Čo sa týka poplatku za uzatvorenie zmluvy stavebného sporenia, každá stavebná sporiteľňa má zúčtovanie poplatku za uzatvorenie zmluvy nastavené individuálne. Samozrejme, najlepšie je pred spustením stavebného sporenia, nechať si vysvetliť všetky detaily od odborníkov.

Nové podmienky v stavebnom sporení

 Čo sa týka podmienok na stavebné sporenie, aj tu došlo k 1.1.2016 k výraznejším zmenám. Znížila sa v podstate aj garantovaná úroková sadzba na vklady, a zmenili sa aj podmienky na získanie štátnej prémie- nakoľko štátna prémia je pre rok 2016 vo výške 5% z vkladov, max. však 66,39 €. To znamená, že ak chce sporiteľ v tomto roku získať plnú štátnu prémiu, musí urobiť optimálny vklad vo výške 1.327,80 € ročne, mesačne je to 110,65 €.

 Na záver sa teda vrátim k otázke, či sa nový zákon o úveroch vzťahuje aj na refinancovanie úverov, ktoré čerpám od stavebnej sporiteľne. Áno, opatrenie NBS a novela zákona o úveroch sa vzťahuje aj na stavebný úver a medziúver, ak účelom úveru bola kúpa domu, bytu, stavebné pozemku a bol založený nehnuteľnosťou. Čiže stavebná sporiteľňa si môže účtovať za predčasné splatenie úveru max. 1% z nesplatenej časti. Ak bol účel úveru iný, a úver alebo medziúver bol poskytnutý ako spotrebiteľský úver, naďalej je predčasné splatenie bez poplatku.

 

Erika Hadbávna

Patrí medzi investičných expertov Salve a venuje sa aj životnému poisteniu.

Viac od autora →