Teraz ušetríte a navyše sa na dôchodku budete mať lepšie

Prečítajte si, ako môžete ušetriť na daniach vďaka dôchodkovému sporeniu...

Dobrovoľné príspevky do druhého i tretieho piliera si možno odpočítať zo základu dane, píše portál peniaze.pravda.sk.

Možnosť ušetrenia v druhom pilieri

Je možné si znížiť základ dane o zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové poistenie. Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na poistenie si môže daňovník najviac do výšky 2¤ % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnnosti, z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnov. Táto suma však nesmie presiahnuť 2¤ % zo 60-násobkuk priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike, zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Túto nezdaniteľnú časť si môžete odpočítať od základu dane vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016.

Možnosť ušetrenia v treťom pilieri

Základ dane si môžete znížiť aj o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Uplatniť sa dá iba zo základu dane z príjmov ako v druhom pilieri s rozdielom, že výška týchto príjmov môže byť najviac 180eur za rok. Naviac aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto nasledujúce podmienky - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.