Tisíce Slovákov stále jazdia bez PZP. Čo im hrozí?

Až 150-tisíc áut na našich cestách nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie a to aj napriek tomu, že ich vodičom hrozia mastné sankcie.

V prípade, že auto, ktoré nemá uzatvorené PZP spôsobí nehodu, škoda sa hradí z garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá každý rok eviduje tisíce takýchto nehôd. No vlastník auta sa týmto zodpovednosti nezbaví. Slovenská kancelária poisťovateľov totiž preplatenú škodu potom v plnej výške vymáha od vinníka.

Škody, ktoré pritom poisťovne preplácajú z PZP sa pohybujú v tisíckach eur, takže je lepšie a lacnejšie si PZP uzavrieť. Navyše vám za neuzatvorenie PZP hrozí mastná pokuta, a to až do výšky 3 330 eur.

Ak sa vám už nepríjemná nehoda stane a máte uzatvorené aspoň PZP, postupujte takto:
1. Uistite sa, že sú všetci účastníci dopravnej nehody zdravotne v poriadku. Ak nie, poskytnite prvú pomoc a kontaktujte linku 112.
2. V prípade, že došlo k zraneniu, spôsobená škoda presiahla 3 990 eur, alebo sa neviete, ako účastníci nehody dohodnúť, kto ju zavinil, kontaktujte políciu.
3. Všetci účastníci nehody vyplnia a podpíšu správu o nehode. Poškodený dostane kópiu tlačiva ako potvrdenie. Vinník musí doručiť originál svojej poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.
4. Potom nasleduje obhliadka vozidla technikom poisťovne. Po likvidácii poistnej udalosti preplatí poisťovňa vinníka poistné krytie poškodenému.

Ak chcete kvalitné PZP, kliknite SEM