Toto urobte, aby vám dôchodok v druhom pilieri rástol

Aké je rozdelenie vašich prostriedkov v II. pilieri v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia? Tá má totiž na zhodnotenie vašich úspor zásadný vplyv.

Väčšina sporiteľov sa o rozloženie svojho majetku príliš nezaujíma. „Až 80 percent sporiteľov Allianz SDSS je v garantovanom fonde a len pätina si sporí buď čiastočne alebo úplne v akciovom fonde. Je to veľmi zlá správa, vzhľadom na to, že priemerný vek sporiteľa je menej ako 40 rokov a dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate“, konštatuje predseda predstavenstva Allianz SDSS Marián Kopecký.

Hlavným dôvodom je slabá informovanosť, ale aj nezáujem o naše dôchodkové úspory. „Väčšina ľudí až teraz zisťuje, že aj oni patrili k tej mase sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 automaticky presunutí z negarantovaného fondu do garantovaného a až teraz s tým začínajú niečo robiť. To tempo je však pomalé“, dopĺňa portfólio manažér Allianz SDSS Miro Kotov.

Ako si vybrať fond v II. pilieri. / Foto: pixabay.comAko si vybrať fond v II. pilieri. / Foto: pixabay.com

Zároveň však pozoruje trend, keď si mladí ľudia, ktorí len vstupujú do 2. piliera, čoraz častejšie volia najmä akcie. „Alokácia novovstupujúcich sporiteľov je väčšinou v pomere 80 percent úspor do akciového a 20 percent do dlhopisového fondu“, hovorí Kotov.

U mladších sporiteľov sa rizikovejšie investovanie očakáva

Podľa Kopeckého sa sporitelia sami zbytočne oberajú o možnosť výrazne vyššieho zhodnotenia svojich úspor. „Hoci akciový fond vykazuje vysokú volatilitu, z dlhodobého hľadiska dokáže zvyčajne dosiahnuť oveľa väčší výnos ako dlhopisové fondy. Práve pri takomto druhu sporenia ako je 2. pilier, je pre mladších ľudí optimálne alokovať svoje úspory do akciových fondov“, odporúča Kopecký. Potvrdzujú to aj čísla.

Napríklad akciový fond Allianz SDSS zhodnotil za rok 2016 o 10,84 percenta p.a. Dlhopisový fond dosiahol zhodnotenie 1,78 percent p.a.

Ako optimálne rozložiť úspory

Zvoliť optimálne rozloženie svojich úspor závisí od výšky úspor, veku sporiteľa či postoja k riziku. „Určiť najvhodnejšiu investičnú stratégiu je zložité, no myslím si, že každý kto má pod 40 rokov by mal mať aspoň časť svojich peňazí, teda tých 20, 30 alebo 40 percent v akciovej zložke. Je to však individuálne“, radí na záver Kotov.

Ak chcete vhodnú investičnú stratégiu, kliknite SEM