Tvoja jediná istota? Životná poistka

Finančným poradcom veriť nemusíte, ale môžete. Ale nikdy by ste finančným inštitúciam nemali platiť v podstate za nič. Práve po takom zistení sa k svojej súčasnej práci dostala aj manažérka Salve Katarína Hýbelová.

 V dnešnej uponáhľanej dobe veľa ľudí neverí finančným poradcom a poradenstvu, pretože sa v minulosti sklamali. Tak, ako aj ja pred deviatimi rokmi, keď sme si s mojim – dnes už – manželom mysleli, ako výhodne máme nastavené portfólio našich zmlúv. Zistili sme, že platíme v podstate „za nič“ a to ma nakoplo, aby som sa o to začala zaujímať a venovať sa finančníctvu.

Pomoc vlastnej mame

 Pred ôsmimi rokmi mi zomrel otec, ale aj môj klient. A keďže som sa postarala aj o správne zabezpečenie svojich rodičov, nastavila som v jednej zmluve poistné krytie aj na smrť. V danom čase bolo pre moju mamu a 13-ročnú sestru ľahšie prežívať, keď mama ako oprávnená osoba získala od poisťovne 10- tisíc eur. Práve vďaka tomu som si uvedomila, aké dôležité je mať správne nastavenú poistnú zmluvu. Vtedy som sa rozhodla, že to bude mojím poslaním do budúcnosti.

Limit za 20 Eur

 Pred tromi rokmi ma oslovila jedna mladá mamička s troma deťmi, že by chcela poistenie pre seba a svoje deti, ale že si môžu dovoliť vyčleniť z rozpočtu maximálne dvadsať eur mesačne. Po analýze ich produktov, ktoré využívali, som zistila, že manžel ma poistnú zmluvu už desať rokov, kde sporenie a poistné krytie je veľmi slabé. A tak som manželovu zmluvu upravila, čím som dokázala rodine ušetriť ďalších dvadsať eur. Takto ušetrené peniaze spolu s tými, ktoré mala rodina k dispozícií na začiatku, som dokázala zabezpečiť celú rodinu v prípade akýchkoľvek rizík a nestálo ich to ani o cent navyše. Ja som bola spokojná s pomocou klientom a oni za to, že mohli zabezpečiť nielen svoje deti, ale dokonca aj seba.

Poistka? ÁNO

 Klientom sa vždy snažím čo najlepšie vysvetľovať danú problematiku na príkladoch, laicky sa  k nim priblížiť a hlavne si s klientmi budovať vzťahy a dôveru. Snažím sa im na základe dôkladnej analýzy ich potrieb nastaviť produkty tak, aby im maximálne poslúžili. Preto je moje odporúčanie, mať rizikové životne poistenie, aj keď iba základné, ale treba ho mať.