Ukradli Vám auto? S pripoistením havarijného poistenia si môžete kúpiť nové

Kúpna cena vozidla časom rapídne klesá a ak si chcete po totálnej škode alebo krádeži vozidla kúpiť nové, potrebujete viac peňazí ako je jeho zostatková cena, píše Branch manažér Salve Juraj Svrček.

 Pri havarijnom poistení uzatvára poistnú zmluvu držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla. Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová, úverová zmluva), poistnú zmluvu si dojednáva nájomca daného vozidla.

Platí havarijné poistenie aj mimo SR?

 Havarijné poistenie sa štandardne dojednáva s platnosťou na geografické územie Európy pripadne na členské štáty EÚ.

Čo znamená spoluúčasť v havarijnom poistení?

 Tento druh poistenia sa v poistnej zmluve dojednáva s určitou výškou spoluúčasti. Je to zmluvne dohodnutá čiastka, ktorú klient zaplatí alebo mu ju poisťovňa odráta s poistného plnenia v prípade akejkoľvek poistnej udalosti uplatnenej z havarijného poistenia. Väčšina poisťovní si ju stanovuje v poistnej zmluve určitým percentom, minimálnou sumou alebo ich kombináciou.

V prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla si môžem zabezpečiť nákupnú cenu, za ktorú som vozidlo kúpil?

 Áno. Ide o takzvanú nadstavbu havarijného poistenia (poistenie GAP), ktoré kryje majiteľovi rozdiel medzi súčasnou hodnotou vozidla, ktorá v prvých rokoch klesá rapídnym tempom a jeho kúpnou cenou. Z havarijnej poistky má poistený nárok iba na plnenie vo výške maximálne všeobecnej hodnoty vozidla, teda z ceny vozidla v čase poistnej udalosti, ktorá môže byť omnoho nižšia ako nákupná cena.

Uhradí mi poisťovňa aj škodu, ktorú som si spôsobil sám?

 Škoda sa uhrádza len na poistenom vozidle, pričom už poisťovňa neberie do úvahy, kto haváriu zapríčinil. To znamená, že havarijné poistenie pokrýva aj škody spôsobené samotným poisteným (napr. pri cúvaní na parkovisku či v garáži).