Urobte „preventívku“ vašim poisteniam. Oplatí sa to

Ak chcete pre seba a svoju rodinu získať pocit bezpečia a istoty, tak poistenie nehnuteľnosti a domácnosti by ste nemali zanedbať, píše špecialistka Salve Janka Zvardoňová.

Poistenie majetku sa delí na dva základné typy: poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Každý vlastník domu, bytu alebo nebytového priestoru by mal myslieť na riziká, ktoré sú spojené z vlastníctvom majetku a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia.

Poistenie je dobrovoľným typom neživotného poistenia, ktoré je aj v súčasnej dobe veľmi podceňované aj napriek množstvu živelných pohrôm a neočakávaných udalostí. Ak chcete pre seba a svoju rodinu získať pocit bezpečia a istoty, jednou z alternatív je aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Vhodné poistenie vám tak môže pomôcť ochrániť váš dom či byt a udržať si požadovanú kvalitu bývania.

Existuje hneď niekoľko základných rizík , na ktoré je možné poistenie uzatvoriť: požiar, výbuch, úder blesku, záplavy , povodeň, pád stromov , víchrica , krupobitie , vandalizmus , vlámanie atď.

Je veľmi dôležité poznať rozsah poistného krytia a maximálne limity pri poistnom plnení zo strany poisťovní. Taktiež je veľmi dôležité, či je poistená aj domácnosť alebo škody spôsobené z titulu vlastníctva nehnuteľnosti.

Prax je totiž taká , že polovica občanov má svoje nehnuteľnosti poistené. Ale na otázku na akú poistnú sumu to majú poistené, alebo aké riziká majú poistené to už 99% ľudí ani len netuší.

Moja rada na záver: ak aj človek chce byť zdravý, tak sú dôležité preventívne prehliadky. Prečo teda neurobiť raz za dva roky aj preventívku na poistenie?

Ak chcete urobiť preventívku svojim poisteniam, kliknite SEM

Janka Zvardoňová

Jej silná stránka je servis skôr uzatvorených zmlúv a venuje sa neživotnému poisteniu.

Viac od autora →