Úspory v druhom pilieri: klienti dostanú viac možností

Po novom by si sporitelia nemuseli vôbec kupovať doživotný dôchodok od životných poisťovní. Ministerstvo práce plánuje aj ďalšie novinky.

 Druhý pilier bol v minulosti otvorený už štyrikrát a v súčasnosti nie je možné z neho vystúpiť, ale Ministerstvo práce chystá zmeny. Informuje o tom portál etrend.sk.

Zostal som v druhom pilieri

 Klient, ktorý sa rozhodol zostať v druhom pilieri, má peniaze na svojom osobnom dôchodkovom účte a to až do dňa, keď splní podmienku na výplatu a požiada o dôchodok z druhého piliera. Alebo do smrti, kedy budú peniaze z dôchodkového účtu vyplatené oprávneným osobám určeným v zmluve alebo sa stanú súčasťou dedičského konania.

Kto dostane Vaše úspory

 V zmluve máte právo určiť si oprávnené osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade Vašej smrti. Ak si ich neurčíte, nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z druhého piliera ešte nepožiadal, keďže takýto sporiteľ je stále vo fáze sporenia.

Čo sa dedí

 Dnes platí, že v poslednej fáze pri vyplácaní doživotného dôchodku sa poskytuje 7- ročná garancia výplaty.

 Ak ako poberateľ dôchodku zomriete počas prvých siedmych rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú ste určili v zmluve. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. A ak podpíšete zmluvu s poisťovňou, ale zomriete skôr, ako Vám vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú ste si tento dôchodok zakúpili, sa stane predmetom dedenia.

Viac ciest k peniazom

 Ministerstvo práce v tomto čase pripravuje zmeny v druhom pilieri, ale nemal by sa otvárať. Možnosť dostať sa k nasporeným peniazom sa rozšíri. Dnes to funguje tak, že si dôchodca do životnej poisťovne prevedie časť peňazí, za ktoré si kúpi doživotný dôchodok. Ten však po zrátaní dôchodku z prvého aj druhého piliera musí dnes dosiahnuť sumu aspoň 550 eur. Zvyšné peniaze mu dôchodková spoločnosť vyplatí buď v splátkach alebo jednorazovo.

 Po novom by si sporitelia nemuseli vôbec kupovať doživotný dôchodok od životných poisťovní. Stačilo by, ak by z prvého piliera dosiahli dôchodok v určitej výške. Takže, k nasporeným peniazom v druhom pilieri by ste sa mali dostať bez toho, aby ste čerpali doživotný dôchodok.