Úverový register. STOP na päť rokov

Nezaplatená splátka načas alebo dlh na úvere bude v úverovom registri uvedený počas celej doby splácania úveru a ďalších nasledujúcich päť rokov. Pri žiadosti o nový úver si banka tieto informácie preveruje. Vy si ich môžete zistiť skôr.

 Banka si pri žiadosti o úver preveruje ako ste splácali svoje doterajšie úverové produkty. Ak sa Vám niekedy stalo, že ste meškali čo i len s jednou splátkou alebo využili nepovolené prečerpanie na účte, poslali splátku za kreditnú kartu neskôr, to všetko môžu byť dôvody, prečo môžete mať záznam v úverovom registri, píše portál etrend.sk.

Využite hypotekárneho poradcu

 Každá banka má vlastné pravidla pri posudzovaní žiadosti o úver. Je preto vhodné osloviť hypotekárneho špecialistu, ktorý Vám na základe odpisu z úverového registra, poradí pri výbere hypotéky. Ak sa rozhodnete riešiť hypotéku sami, môže sa Vám stať, že druhá či tretia banka Vám zamietnu úver, nielen kvôli záznamu v registri,  ale najmä z dôvodu, že ste žiadali úver v predchádzajúcich bankách.

Výpis na počkanie

 Ak chcete zistiť, aké informácie o Vás uchováva register, obráťte sa na Klientske centrum Spoločného registra bankových informácií a Nebankového registra klientskych informácií. Výpis z registra dostanete na počkanie za poplatok 14 eur, alebo do 30 dní za poplatok 4 eur. O odpis informácií z registra môžete požiadať aj poštou.

Aké sú možnosti

 Ak zistíte, že v úverovom registri je uvedený chybný údaj, je potrebné požiadať bankovú inštitúciu alebo register o jeho opravu. Po doručení žiadosti preverí register správnosť údaju prostredníctvom banky a do 30 dní pošle klientovi správu o výsledku posúdenia žiadosti. Ak sa tak nestane, znamená to, že žiadosť bola kladne vybavená.

V žiadnom prípade však nemôžete požiadať register o odstránenie záznamu o Vašich podlžnostiach, ak je tento údaj pravdivý. V registri bude uvedený počas celej doby splácania vášho úveru a nasledujúcich päť rokov po jeho ukončení. 

Pozor na karty

 Často sa stáva, že úver je zamietnutý nielen z dôvodu neplatenia úverov,  ale aj kvôli výdavkom, ktoré klient do žiadosti o úver neuvádza, avšak banka sa o nich dozvie z úverového registra. Sú to najmä limity na kreditnej karte, resp. povolenom prečerpaní na účte. 

Platí ručiteľ

 Obrovským rizikom môže byť situácia, že ste ručiteľom na úvere. V prípade, že by hlavný dlžník prestal úver splácať, ručiteľ je povinný pokračovať v jeho splácaní. Splátka ručiteľského úveru sa preto započíta pri posudzovaní žiadosti v plnej výške. Niekedy sa môže stať, že Vám úver zamietnu z dôvodu, že úver, na ktorom ste ručiteľom má podlžnosti. Preto je potrebné dobre si premyslieť či do takéhoto úverového vzťahu vstúpite.

 Do Spoločného registra bankových informácií sú priamo napojené banky, pobočky zahraničných bánk a stavebné sporiteľne. Má výborný prehľad o všetkých našich existujúcich úverových vzťahoch, ako aj o ukončených úverových vzťahoch pred rokom až piatimi rokmi. Po piatich rokoch sú údaje z registra automaticky vymazané.