Poistite sa pre prípad invalidity. Aj online

Počet štátom priznaných invalidných dôchodkov každým rokom narastá a poisťovňa AXA ČR a SR sa rozhodla na tento trend reagovať.

Poisťovňa AXA ako prvá prichádza na slovenský trh so samostatným produktom poistenia pre prípad invalidity nad 70 % následkom civilizačných ochorení. Poistenie zahŕňa najzávažnejšie ochorenia, akými sú kardiovaskulárne, nádorové či neurologické ochorenia a je možné ho uzatvoriť aj on-line.

Väčšina štátom priznaných invalidít vzniká následkom vážnych ochorení

Invalidita totiž zvyčajne nepostihuje seniorov, ako sa ľudia mylne domnievajú, ale predovšetkým mužov a ženy v produktívnom veku. Každý štvrtý invalidný dôchodca má menej ako 40 rokov. Invalidita, resp. pokles finančných príjmov s ňou spojený, je tak jedným z najvážnejších ohrození rodinného rozpočtu, ktorý treba vziať do úvahy pri nastavovaní poistnej ochrany seba a svojich blízkych.

Slovenský invalidný dôchodca (nad 70 %) musí vyžiť v priemere z 354 eur mesačne, čo nie je ani 50 % priemernej mzdy. Pri vzniku invalidity navyše dochádza nielen k výraznému poklesu príjmov, ale aj k nárastu životných nákladov. Spravidla je potrebné prispievať na liečbu i následnú starostlivosť, prispôsobiť domácnosť potrebám zmeneného zdravotného stavu a hradiť trvalú sociálnu starostlivosť.

Poistite sa pre prípad invalidity. Aj online.Poistite sa pre prípad invalidity. Aj online.    

Mesačná renta, uzatvorenie online a široké asistenčné služby

AXA ČR/SR reaguje na aktuálne potreby a požiadavky svojich klientov a pripravila nové samostatné poistenie, ktoré pomôže v období zníženia alebo výpadku príjmu v dôsledku invalidity poisteného  preklenúť nevyhnutné životné náklady. „Tento produkt je možné uzatvoriť pohodlne i online,“  vysvetľuje David Poes, riaditeľ úseku Customer Value Management.

Pri online uzatvorení vypĺňa klient zdravotný dotazník priamo na internetovej stránke, pričom nemusí čakať na vyhodnotenie od poisťovne, ale výsledok vplyvu jeho zdravotného stavu na dané riziko sa dozvie okamžite. Toto poistenie klientom zaistí vyplatenie pravidelnej mesačnej dávky, v prípade uzatvorenia on-line až do výšky 300 eur, alebo klientom, ktorí navštívia finančného sprostredkovateľa až do výšky 750 eur. „Na vyplatenie mesačnej dávky nám stačí správa posudkového lekára, to v praxi znamená, že klient nemusí čakať na priznanie štátneho invalidného dôchodku, aby sme mu začali plnenie vyplácať,“ dodáva David Poes. Súčasťou poistenia sú rozsiahle asistenčné služby, ako napríklad poradenstvo v otázkach pracovno-právnych vzťahov a sociálneho zabezpečenia alebo psychoterapeutické konzultácie.