V banke nemusíte podpísať všetko

Pri uzatváraní rôznych produktov vám banka dá podpísať množstvo dokumentov. Nie všetky však musíte podpísať.

Medzi dokumenty, ktoré nemusíte v banke podpisovať, ak s nimi nesúhlasíte patria:

Rozhodcovská doložka

Ak podpíšete takzvanú rozhodcovskú doložku, súhlasíte s tým, že ak príde k prípadnému sporu s bankou, neskončí vec na riadnom súde, ale u takzvaného arbitra, píše portál financniodbornici.sk. Na jednej strane je pravda, že prípadné nedorozumenia sa vyriešia rýchlejšie. Ale problém je, že nie vždy musí byť výsledok v prospech klienta.

Vo všeobecnosti platí, že rozhodcovské súdy prihliadajú predovšetkým na znenie zmlúv, zatiaľ čo bežné súdy, posudzujú veci zo širšieho hľadiska. Preto dobre zvážte, či túto doložku podpíšete.

Súhlas na marketingové účely

Na to, aby vás banka mohla „otravovať“ s neodolateľnými ponukami, potrebuje váš súhlas. A ten nie je povinný. Takže ak vám predložia na podpis súhlas na marketingové účely, spokojne ho môžete odmietnuť.

Poistenie úveru

Existuje iba jediná výnimka, kedy banka môže podmieniť poskytnutie úveru uzatvorení poistenia. A to je vtedy ak si beriete hypotéku, tak musíte mať poistenú nehnuteľnosť, keďže banka berie dom ako zálohu. Nesmie vám však prikázať, kde máte danú nehnuteľnosť poistiť. V žiadnom inom prípade nesmie predaj jedného samostatného produktu podmieňovať iný.