V Salve sme ako rodina

Vďaka Salve môžem svoje vedomosti z bankovníctva aj naďalej využívať pre klientov. Viem im ponúknuť viac možností ako len jednu banku, píše pre salve.sk reprezentant senior Monika Duchovná.

Pred vstupom do Salve som pracovala v bankovom sektore 30 rokov. Prešla som za celé obdobie všetkými činnosťami, ktoré banka má (pokladníkom, úverovým pracovníkom, starala som sa o bonitných klientov, nakupovala a predávala som cenné papiere, školila som svojich spolupracovníkov v nových produktoch, ktoré banka začala ponúkať klientom, bola som aj zástupcom vedúceho pobočky). Každá funkcia, ktorú som v banke vykonávala, bola pre mňa vždy možnosťou sa vzdelávať, získavať čo najviac skúseností v tej ktorej oblasti a v praxi som to mohla aj realizovať. Vždy som mala najradšej stretnutia s klientmi. Práca s ľuďmi, s klientmi, s kolegami bola niekedy ťažká, ale na to som vždy hneď zabudla. Bola najmä krásna a to ma vždy motivovalo a napĺňalo.

Nechcela som byť len číslo

Až prišiel deň, 23.novembra 2014, kedy som nečakane zostala na 12-mesačnej PN-ke a začala som prehodnocovať môj ďalší život. Kládla som si otázky, čo ďalej, či zostať v banke pod silnými vplyvmi, stresmi. Či to je cesta a cieľ, pracovať a byť "číslom", ktoré plní plány a nakoniec odísť do dôchodku. Avšak mojím rozhodnutím po všetkých plusoch a mínusoch, ktoré som si zostavila bolo, že som 31.júla 2015 ukončila pracovný pomer v banke.

30 rokov nevyšlo nazmar

Najprv som chcela skončiť s bankovníctvom. Ale zavesiť na klinec 30 rokov praxe, rozlúčiť sa s klientmi, už nepracovať s ľuďmi a pre ľudí? Nad touto myšlienkou som najviac rozmýšľala.

Keďže sa veľmi dlho poznám s mojimi priateľmi, s Jozefom Matisom a Richardom Buzinkaiom a oni vedeli, že som odišla z banky, už v auguste 2015 mi ponúkli možnosť pracovať v Salve. Chceli mi umožniť rozbehnúť firmu v mojom meste, čo som najskôr odmietla.

Postupne som sa s firmou ale zoznamovala. Bola som na seminároch, mala som dvakrát stretnutie s regionálnym riaditeľom Vladimírom Kozovým, ktorý mi rozprával a vysvetlil princíp práce a spolupráce v Salve. Zistila som a pochopila, že je to ešte lepšia možnosť a výzva, ako viem svoje bankovnícke skúsenosti využiť. Môžem ponúknuť viac možností pre klienta a to nielen v poistení, úveroch ale aj pre klienta, ktorý má záujem lepšie zhodnotiť svoje financie a najmä, nebáť sa ich vložiť do spoločnosti, ktorá nie je bankou. 

Najlepšie rozhodnutie

Mojím cieľom je zviditeľniť firmu, v čo najväčšej miere v mojom meste, ale i okolí. Chcem, aby viacerí klienti nielen videli, ale i pocítili na svojom vrecku, že je to firma, ktorá prostredníctvom pracovníkov vo firme Salve, pomáha klientom upratať si svoje financie, finančne ich vzdelávať a plniť ich sny. Poslaním firmy totiž je, aby už spokojní klienti posúvali tieto informácie medzi svojich známych a robili super reklamu našej firme.

Mojím snom je aj rozšíriť počet spolupracovníkov, aby tak, ako aj ja, už z mojej vlastnej skúsenosti, zistili, že pracovať v Salve je tým najlepším rozhodnutím v ich živote.

Vďaka Salve môžem svoje vedomosti z bankovníctva aj naďalej využívať pre klientov, pretože im ponúknem viac možností ako len jednu banku.

Vážia si nás ako ľudí

Som rada, že začínam pracovať vo firme, ktorá sa stará o svojich ľudí, či vo forme vzdelávania, ale aj možnosti zabaviť sa. Vidím a cítim, že v Salve sme ako jedna rodina, ktorá si váži svojho spolupracovníka, priateľa, ktorému pomáha, ktorého pochváli a ktorého aj ohodnotí. V Salve spoznávam, že vo vedení spoločnosti sú ľudia, ktorí sa o svojich ľudí zaujímajú, ktorí ich vnímajú ako ľudí a nie ako čísla a od týchto ľudí sa mám čo učiť až do môjho odchodu do dôchodku.

Veľmi rada robím s ľuďmi a pre ľudí a v Salve túto možnosť mám a môžem naplno rozvíjať, za čo ďakujem Jozefovi Matisovi, Richardovi Buzinkaiovi a Vladimírovi Kozovému.