V úspech musíte veriť!

Myslenie úspešných je priamočiare, plne fokusované na cieľ, bez najmenších pochybností, píše regionálny riaditeľ Salve František Buranský. 

Stretol som v živote niekoľko šťastných ľudí, z ktorých to šťastie sršalo. Pozitívne ma infikovali a v ich prítomnosti som sa cítil fajn.
Sú to ľudia, ktorí s tým čo robia, naplno žijú. Majú jasné ciele a dennými aktivitami za nimi idú.
Z ich rečí, skutkov, postojov i z celého ich života  je zrejmé, že ani na chvíľu nepochybujú o svojom úspechu.
Mnohí z nich za svojho života už prešli viacerými činnosťami a všade žali úspechy.

V čom tkvie ich úspech?

Určite sa to odvíja od ich myšlienkových vzorcov a z nich sa odvíjajúcich rečí a skutkov.
Ich myslenie je priamočiare, plne fokusované na cieľ, bez najmenších pochybností. Ciele majú jasne definované, merateľné - kontrolovateľné. Nestretnete sa u nich s pochybnosťami, váhavosťou a zo stretnutia s nimi je vám zrejmé, že milujú celú oblasť činností, súvisiacich s ich podnikaním /zamestnaním.

Ak chcete byť úspešný, musíte v úspech veriť! / Foto: pixabay.comAk chcete byť úspešný, musíte v úspech veriť! / Foto: pixabay.com

Nie sú zameraní len na príjemné stránky svojho podnikania, ale s razantnou vervou sa denne púšťajú i do menej príjemných, či nepríjemných aktivít.

Milujú život

Od nich nepočujete: Nenávidím toto, či tamto, nemám rád tieto jedlá, túto dopravu, tieto jednania...
I keď to nehovoria, ich život, nasadenie a všetky činy prezrádzajú, že milujú život, ľudí, aktivity, pohyb, fokus na konkrétnosti.
V ich prítomnosti nepocítite, že ste sťahovaný z energie výhovorkami, ako sa čo nedá, prečo to, či ono nejde. Väčšina ich času a celého ich života je zameraná  na hľadanie spôsobov /ako čo urobiť, dosiahnuť/ a nie hľadaním ospravedlnení nečinností, či dôvodov, prečo sa čo nedá.

Úspešní ľudia prekypujú bezhraničnou vášňou vo svoj podnik!

Ak chcete byť aj vy úspešný, kliknite SEM