Viete, ako bezpečne zaplatiť zálohu pri kúpe nehnuteľnosti? Tu je návod

Klient našiel nehnuteľnosť, ktorú chce kúpiť. Peniaze chce ale predávajúcim zaplatiť až vtedy, keď bude podpísaná kúpna zmluva. Predávajúci zas trvajú na zálohe vopred. Ako túto situáciu riešiť?

Momentálne je bežná prax, že kupujúci platia rezervačný poplatok, teda zálohu, už pri rezervácii bytu. Jeho výška by mala byť na úrovni približne 5 percent kúpnej sumy, píše portál etrend.sk. V kúpnej zmluve sa potom zvykne uviesť, že tieto prostriedky boli už uhradené, čo predávajúci potvrdí svojim podpisom. Je ale potrebné myslieť na to, že ak bude klient nehnuteľnosť financovať cez hypotekárny úver, banka bude od neho požadovať zdokladovanie, že zálohu zaplatil.

Tu sú možnosti, ako zálohu bezpečne uhradiť:


Vkladom na účet predávajúceho/bezhotovostným prevodom – Takto môže klient platbu realizovať pri podpise kúpnej zmluvy, resp. pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva na katastri. Urobiť to ale treba u notára, kde predávajúci podpíše prehlásenie, že danú sumu od kupujúceho skutočne prebral.

Vinkuláciou peňažných prostriedkov – Zriaďuje sa na bankovom účte pri podpise kúpnej zmluvy. Peniaze musí mať kupujúci vopred uložené na účte a banka ich uvoľní predávajúcemu až budú splnené vopred dohodnuté podmienky. Tento postup akceptujú aj banky pri žiadosti o hypotekárny úver, ale treba dať pozor na výnimky.

Notárskou úschovou – Peniaze prevedie kupujúci na účet notára, kde zostanú uložené až do splnenia vopred stanovených podmienok. Toto je podobný postup ako vinkulácia a banky ho tiež akceptujú pri financovaní nehnuteľnosti cez hypotekárny úver.

Pri výbere jednotlivých možností je potrebné nájsť medzi predávajúcim a kupujúcim kompromis. Ideálny a najčastejším riešením je vinkulácia alebo notárska úschova.